Jaunuzņēmumu ekosistēma strauji aug; svarīgi pilnveidot valsts atbalstu

"Jaunuzņēmumi attīsta inovācijas, sekmē investīciju piesaisti, veicina Latvijas tautsaimniecības pāreju uz modernu un inovatīvu ekonomiku, jaunu biznesa modeļu veidošanos un talantu attīstību, kā arī stiprina riska kapitāla nozari. Jaunuzņēmumu ekosistēma aug, un strauji pieaug arī nozares pienesums ekonomikai - jaunuzņēmumi rada augstas pievienotās vērtības produktus un pakalpojumus, jaunas, labi apmaksātas darba vietas un piesaista kvalificētu darbaspēku," uzsver ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.

Šogad pirmo reizi tika veikts padziļināts pētījums par jaunuzņēmumu nozari Latvijā un tas atklāj, ka gan jaunuzņēmumu skaits, gan piesaistīto investīciju apjoms ir būtiski lielāks, nekā bija aplēsts līdz šim. Pētījuma ietvaros intervēti vairāk kā 100 jaunuzņēmumi un 80 industrijas pārstāvji, analizēta esošā politika, kā arī apkopoti priekšlikumi tālākai nozares attīstībai.

“Latvijas jaunuzņēmumu spēju efektīvi gan eksportēt savus produktus, gan piesaistīt ārvalstu investīcijas apliecina fakts, ka gandrīz 30% no jaunuzņēmumiem ir filiāle vai meitas uzņēmums ārpus Latvijas. Mēs varam lepoties ar 12 jaunuzņēmumu pārdošanas gadījumiem, kā arī ar 8 uzņēmumiem, kas piedalījušies prestižajās ASV Silīcija ielejas akceleratoros,” turpina ministrs.

Pētījuma dati rāda, ka šā gada sākumā Latvijā bija reģistrēti 418 jaunuzņēmumi, vēl ap 150 jaunuzņēmumu idejas ir attīstības stadijās. 2018. gadā jaunuzņēmumi piesaistījuši investīcijas vairāk kā 82 miljonu eiro apjomā, savukārt 2017. gadā piesaistīti nedaudz vairāk kā 65 miljoni eiro. Arī iekasēto nodokļu apjoms turpina būtiski pieaugt - ja 2012. gadā iekasētie nodokļi bija 1,2 miljoni, tad 2018. gadā jau 8,2 miljoni, un jaunuzņēmumu apgrozījums kopš 2012. gada pieaudzis četras reizes. Vien niecīgai daļai jaunuzņēmumu (8%) ir MUN statuss, un teju visi nomaksā pilnus nodokļus. Jaunuzņēmumi nodarbinājuši kopumā vairāk kā 1600 darbiniekus 2017.gadā, kad jaunuzņēmumi apgrozīja gandrīz 120 miljonus EUR, kur apgrozījums uz vienu darbinieku bija ap 75 – 80 tūkstošiem EUR.

Šodien, 12. septembrī, ar plašu pasākumu programmu Rīgā, VEFRESH inovāciju kvartālā, tiek atzīmēta Startup diena - tradicionāls un gaidīts ikgadējs ekosistēmas notikums, kas katru gadu pulcē arvien vairāk dalībnieku. Startup diena ir atvērta ekosistēmas iesaistes platforma, lai veicinātu starpnozaru sadarbību un uzsvērtu startup jeb jaunuzņēmumu pienesumu Latvijas inovāciju attīstībai un ekonomikas vitalitātei. Dienas ietvaros notiks atvērtās meistarklases un diskusijas, Ekonomikas ministrijas organizētais Jaunuzņēmumu kopienas forums, Baltijas Startup zīmolu TOP10 prezentācijas un Rīgas Domes grantu programmas “Atspēriens” seminārs.

Ekonomikas ministrija jau trešo gadu pēc kārtas organizē Jaunuzņēmumu kopienas forumu kā platformu dialoga veidošanai. “Jaunuzņēmumu kopienas forums ir veids, kā rosināt dialogu starp dažādiem jaunuzņēmumu ekosistēmas dalībniekiem un iesaistītajām pusēm – jaunuzņēmumiem, akadēmisko sektoru, publisko sektoru un korporācijām – meklējot labākos sadarbības veidus. Esmu gandarīts, ka forums, kurš tiek rīkots jau trešo reizi, kļuvis par tradīciju, kurā ne vien kopienu veidojošajiem dalībniekiem, bet arī sabiedrībai skaidrot jaunuzņēmumu lomu inovāciju sistēmas veidošanā un devumu tautsaimniecībā. Īpašs prieks, ka šogad foruma fokuss ir ne tikai uz starpnozaru sektoru, bet arī Baltijas valstu sadarbības iespējām un izaicinājumiem,” norāda ekonomikas ministrs.

Foruma pirmajā daļā diskusijas “Jaunuzņēmumu ekosistēmas un starpnozaru sadarbības veicināšana: izaicinājumi un iespējas” ietvaros foruma dalībnieki - akadēmiskā sektora, valsts kapitālsabiedrības, privāta un valsts pārvaldes sektora pārstāvji dalīsies pieredzē un diskutēs par nozares izaicinājumiem un potenciāliem risinājumiem. Foruma otrajā daļā dažādu sektoru pārstāvji tiks aicināti līdzdarboties ideju hakatonā “Starpnozaru sadarbības iespējas un sadarbības modeļi”, kura laikā dalībniekiem, sadarbojoties starpdisciplinārās grupās, būs jānāk klajā ar 4-6 praktiskiem risinājumiem starpnozaru sadarbības veicināšanai. Foruma ietvaros notiks arī jaunuzņēmumu zīmolu tops, kas par godu šogad atzīmētajai Baltijas ceļa 30. gadadienai tiek rīkots Baltijas mērogā, uzklausot nu jau 10 labākos Baltijas jaunuzņēmumus un to piedāvātos inovatīvos risinājumus.

“Jaunuzņēmumu ekosistēmas tālākai attīstībai un izaugsmei svarīgi stiprināt startup ekosistēmu, pilnveidot valsts atbalsta mehānismu, kā arī sekmēt augstskolu un lielo korporāciju iesaisti. Šobrīd ir uzsāktas aktīvas diskusijas ar nozares pārstāvjiem un valsts institūcijām par grozījumu veikšanu Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā, lai paplašinātu valsts atbalsta saņēmēju loku un to pielāgotu nozares starptautiskajai praksei, turpina ministrs.

Ar grozījumiem Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā plānots paplašināt atbalsta saņēmēju loku, ieviešot draudzīgākus nosacījumus atbalsta saņemšanai. Tāpat plānots veikt izmaiņas atbalsta programmas piešķiršanas kritērijos, pagarinot jaunuzņēmumam tiesības saņemt atbalstu līdz 24 mēnešiem (šobrīd atbalstu var saņemt līdz 12 mēnešiem) un noteikt tiesības atkārtoti pieteikties atbalstam.

Kā informēts jau iepriekš, Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes pēdējos trīs gadus ir aktīvi strādājušas pie vienota piedāvājuma izveides jaunuzņēmumu ekosistēmai. 2017. gadā stājās spēkā Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums, ar kuru tika piedāvāts inovatīvs un Latvijā vēl nebijis atbalsts jaunuzņēmumiem, kas bija skaidrs signāls uzņēmējiem, sabiedrībai un politikas veidotājiem, ka jaunuzņēmumi ir svarīgs inovāciju avots tautsaimniecībā. Kopš 2018. gada Latvijas jaunuzņēmumiem ir pieejama pārstāvniecība Silīcija ielejā, kas kalpo kā tīklošanās vieta un investoru piesaistes punkts. Tāpat vairākkārt jaunuzņēmumi saņēmuši atbalstu dalībai izstādēs, konferencēs un tiešajās vizītēs ārvalstīs. Pagājušajā gadā savu darbību uzsāka un šogad aktīvi turpina trīs akcelerācijas fondi (Overkill Ventures, BuildIT un Komercializācijas reaktors), kur katram fondam ir piešķirts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 5 miljonu eiro apmērā no kopējā 15 miljonu eiro finansējuma. Tāpat jaunuzņēmumiem ir iespēja saņemt startup vīzu, kā arī pieejami inovāciju vaučeru un biznesa inkubatoru atbalsta pakalpojumi, kā arī sēklas un izaugsmes riska kapitāla finansējums.

Detalizētāk ar Startap dienas norisi var iepazīties Ekonomikas ministrijas Facebook kontā.

Detalizēti ar pētījuma “Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas novērtēšana, pašreizējā stāvokļa identificēšana un uz tās balstītu priekšlikumu izstrāde” datiem var iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

 

Ekonomikas ministrija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums