Finanšu ministrs Jānis Reirs: Cīņā pret PVN krāpšanu jāizmanto inovatīvas metodes

Eiropas Komisija ir publicējusi ziņojumu par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) "plaisu" jeb starpību starp prognozētajiem un faktiski iekasētajiem PVN ieņēmumiem. Gan pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID), gan Eiropas Komisijas pētījuma PVN plaisa samazinās, ko sekmē dažādi makroekonomiskie faktori.

Par pozitīvu tendenci PVN iekasēšanā liecina fakts, ka katru gadu PVN ieņēmumi ne tikai pieaug absolūtajā izteiksmē, bet pieaug arī to īpatsvars pret iekšzemes kopproduktu (IKP). Ja, piemēram, 2010. gadā PVN ieņēmumi pret IKP bija 6,5%, tad 2018. gadā rādītājs sasniedzis jau 8,3% un 2019. gadā tiek prognozēts 8,6% apmērā. Vidēji gadā īpatsvars pieaug par 0,2 procentpunktiem.

“Sekmīga cīņa pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas un PVN krāpšanu ir iespējama, pilnveidojot darba metodes un efektīvi izmantojot pieejamos datus. Tā rezultātā bijis iespējams samazināt PVN plaisas rādītāju, kas ir nozīmīgs novērtējums gan nozares politikas veidotājiem, gan uz godīgu konkurenci vērstiem īstenotājiem. Jāuzsver, ka Finanšu ministrija arī turpmāk cīņu pret PVN krāpšanu uzskatīs par vienu no prioritārajiem rīcības virzieniem,” norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

Galvenie ar normatīvajiem aktiem ieviestie pasākumi, kas sekmēja PVN plaisas samazināšanos, ir apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības ieviešanā vairākās nozarēs, kā arī paplašinātas VID tiesības izslēgt PVN maksātājus no VID PVN maksātāju reģistra vai atteikt reģistrēšanu. Tāpat veikta atteikšanās no taksācijas perioda “puse no kalendārā gada”, kases aparātiem ir noteiktas jaunas prasības, lai pilnībā tiktu izslēgta reģistrēto darījumu dzēšana no kases aparātiem, un no 2017. gada 1. oktobra jaunu trešās grupas būvju būvniecībā vai par būvdarbiem, kuru izmaksas ir 1,0 miljons eiro vai vairāk, būvlaukumos ieviesta elektroniskā darba laika uzskaite ar mērķi mazināt ēnu ekonomiku būvniecībā. 2018. gadā PVN deklarācijā ir noteikts iekļaut visu darījumu detalizētu atšifrēšanu, sākot ar darījumu slieksni 150 eiro (līdz tam šis slieksnis bija 1 430 eiro), kā arī reģistrēšanas slieksnis VID PVN maksātāju reģistrā samazināts no 50 000 eiro uz 40 000 eiro.

PVN plaisas samazināšanos sekmē arī dažādi administratīvi pasākumi, tai skaitā VID īstenotās aktivitātes PVN sistēmas aizsardzības jomā. Vienlaikus Latvija aktīvi iesaistās dažādos pasākumos, semināros, projektu grupās, kas rosinātas ar mērķi īstenot cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un agresīvu nodokļu plānošanu – gan globālā, gan Eiropas Savienības līmenī, lai uzlabotu nodokļu iekasēšanu. VID ir iespēja piedalīties un sākt daudzpusējās kontroles pasākumus, kā arī atrasties uzņēmumu administratīvajos birojos citā valstī un līdzdarboties kontroles administratīvajās procedūrās.

FINANŠU MINISTRIJA
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums