Eiropas sociālie partneri būvniecības nozarē lūdz Latvijas parlamentam atbalstīt valsts būvniecības koplīguma slēgšanu


foto;wek.com.ua
3.12.2018. Latvijas būvniecības nozares sociālie partneri (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība un Latvijas Būvuzņēmēju partnerība) izrādījuši augstu atbildības sajūtu par Latvijas būvniecības nozares konkurētspējas un ilgtspējības veicināšanu, 10. maijā parakstot pirmo nozares koplīgumu, kas uzlabos dzīves līmeni visiem Latvijā būvniecībā nodarbinātajiem.

Ir skaidri pierādīts, ka valstīs, kuru būvniecības nozares sociālie partneri izrāda vēlmi un ir spējīgi kopīgi uzņemties atbildību par darba tirgus regulēšanu, tiek veiksmīgi samazināta nereģistrētā nodarbinātība, vienlaikus uzlabojot strādnieku profesionālo kvalifikāciju un būvuzņēmumu konkurētspēju.

Koplīgumu slēgšana tiek uzskatīta par svarīgu instrumentu darba nodrošināšanai gan esošajā, gan nākotnes tirgū, piešķirot elastīgumu un piemērojot vienlīdzīgus spēles noteikumus visiem uzņēmumiem.

Par spīti Latvijas būvnozares sociālo partneru panāktajai vienprātībai, likumdevēji atturas no nepieciešamo izmaiņu veikšanas Latvijas Darba likumā.

EFBWW un FIEC izpauž nožēlu par šādu reakciju un izrāda atbalstu saviem Latvijas kolēģiem, mudinot Latvijas parlamentu pieņemt vajadzīgās izmaiņas Latvijas Darba likumā, kas ļautu ieviest Latvijas būvniecības nozares koplīgumu un ļautu to piemērot visiem Latvijas būvuzņēmumiem un tajos strādājošajiem darbiniekiem. Šāda vispārēja piemērošana būtiski veicinātu vienlīdzīgus spēles noteikumus būvniecības sektorā un būtu ievērojams solis būvnozares ilgtspējības virzienā.

Dietmars Šaferss (Dietmar Schäfers), EFBWW priekšsēdētājs, „ar prieku sagaidu iespaidīgo ekonomisko izaugsmi Latvijas būvniecības nozarē. Tuvākajā desmitgadē šajā nozarē būs daudz, ko pārvarēt, tostarp kvalificētu strādnieku nepietiekamība, krāpšanas un ļaunprātīgas izmantošanas novēršana un ilgtspējīgas izaugsmes stimulēšana… Tieši Latvijas valsts sociālie partneri šajā sektorā spēj piedāvāt konkrētu, situācijai atbilstošu pieeju reālo problēmu risināšanai. Tagad šis jautājums ir Latvijas parlamenta rokās — vai izspēlēt kārtis par labu progresam vai dīkstāvei?“

Kjetils Tonings (Kjetil Tonning), FIEC priekšsēdētājs, uzskata, ka „sektorālo nozaru attiecību veidošana un atbalstīšana, kā arī sociālo partneru autonomija, ir vienmēr bijusi un turpinās būt par augstu prioritāti mūsu darbībā. Mēs esam pārliecināti, ka tieši oficiāli atzītie sociālie partneri ir tie, kas vislabāk izprot un spēj ņemt vērā mūsu nozares specifiskās vajadzības, un labāk zina, kā noteikt piemērotāko rīcības plānu nozares konkurētspējas un labklājības veicināšanai ilgtermiņā.“ ….

---------------------------------------

Eiropas Celtniecības un kokapstrādes darbinieku federācija (EFBWW) ir Eiropas Arodbiedrību federācija būvniecības un kokapstrādes sektoros. EFBWW pārstāv 1,5 miljonus darbinieku no 34 valstīm un 77 nacionālajām arodbiedrībām.

Eiropas Būvniecības nozares federācija (FIEC) iekļauj 31 nacionālo biedrību no 27 Eiropas valstīm, un tā pārstāv dažāda lieluma būvniecības uzņēmumus (kā individuālos amatniekus un mazos un vidējos uzņēmumus, tā arī milzu starptautiskās firmas) no visām būves un civilceltniecības specialitātēm.

EFBWW un FIEC ir Eiropas Kopienu Komisijas oficiāli atzītie Eiropas sociālie partneri būvniecības nozarē.

Kontaktinformācija: Verners Buelena kungs (Werner Buelen), EFBWW, wbuelen@efbh.be un Domeniko Kampograndes kungs (Domenico Campogrande), FIEC, d.campogrande@fiec.eu

Werner Buelen
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums