Apstiprināts Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāns - plānotās investīcijas reģiona pašvaldībās sasniedz

Apstiprināts Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāns - plānotās investīcijas reģiona pašvaldībās sasniedz 10,86 miljoni eiro


Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībās, izņemot Rīgu, plānots ieguldīt 10,86 miljonus eiro atbilstošas infrastruktūras izveide. To paredz Sociālo pakalpojumu attīstības padomes apstiprinātais Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāns 2017. – 2020. gadam, ko izstrādāja Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO". 

Plāna izstrāde bija nepieciešama, lai deinstitucionalizācijas projektā iesaistītās pašvaldības varētu pēc tā pieņemšanas ar ERAF atbalstu īstenot infrastruktūras projektus, uzlabojot dzīves kvalitāti gan bērniem invalīdiem, gan arī personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Vislielākais finansējums plānots Tukuma pašvaldībai - 1,79 miljoni eiro, Jūrmalas pašvaldībai - 1,31 miljoni eiro, Ogres pašvaldībai - 1,23 miljoni eiro. Vairāk nekā pusmiljonu eiro plāno ieguldīt arī Siguldas, Alojas, Ādažu, Salacgrīvas un Mālpils pašvaldība. Kopumā finansējums infrastruktūrā plāno ieguldīt 23 reģiona pašvaldībās.

Annele Tetere, Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas projekta vadītāja: "Mēs esam vienīgais reģions, kura plānu izstrādāja nevalstiskā sektora organizācijas, kas pašas pārstāv deinstitucionalizācijas projekta mērķgrupas. Līdz ar šī plāna pieņemšanu deinstitucionalizācijas projektam sāksies jauns attīstības posms ar konkrētu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi pašvaldībās. Jāsaka, ka pašvaldību attieksme ir pozitīvs signāls deinstitucionalizācijas virzīšanai, jo katra no tām centīsies īstenot plānus, līdzsvarojot savu iedzīvotāju vajadzības un iespējas."

Personām ar garīga rakstura traucējumiem 13 pašvaldības plāno izveidot grupu dzīvokļus un 12 pašvaldības - dienas aprūpes centrus. 7 pašvaldību plānos ir izveidot Atelpas brīža pakalpojumu un četras pašvaldības plāno izveidot speciālās darbnīcas.

Savukārt bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 16 pašvaldībās plāno izveidot infrastruktūru rehabilitācijas pakalpojumiem, 3 pašvaldībās - ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem, 2 pašvaldībās - izveidot jauniešu māju un vienā pašvaldībā attīstīt Atelpas brīža pakalpojumu un vienā - dienas aprūpes centru.

Svarīga plāna daļa ir veltīta bērnu sociālās aprūpes centriem un to nākotnei. Reģiona 29 pašvaldībās līdz šim ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojumi ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem tika sniegti 5 pašvaldībās. Plāns paredz 3 pašvaldībās aizstāt institucionālās aprūpes pakalpojumu formu ar iespēju augt ģimeniskā vidē un 2 pašvaldībās veidot ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus un jauniešu mājas, kopumā pakalpojumu nodrošinot 19 bērniem un 16 jauniešiem.

Ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumu izveide tiek plānota Jūrmalas pilsētā un Tukuma novadā, aizstājot šobrīd esošos bērnunamus. Plāna izstrādātāju ekspertu viedoklis nosaka, ka ģimeniskai videi pieteuvinātu pakalpojumu un vietu skaits ir jāplāno pēc iespējas mazāks, jo nākotnē, attīstoties aizbildnības, audžuģimeņu kustībai un adopcijai, palielināsies iespējas bērniem augt ģimeniskā vidē.

Plāns gala redakcijā ir pieejams šeit.

“SUSTENTO” izstrādātais plāns veidots sadarbībā ar reģiona pašvaldībām un to plāniem. Tas lielā mērā ir balstīts uz deinstitucionalizācijas projekta pirmā posma rezultātiem, kad tika veikta sociālajos dienestos pieteikušos iedzīvotāju ar garīga rakstura traucējumiem un bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzību individuāla izvērtēšana. Tas bija svarīgs posms, jo, balstoties uz tā rezultātiem, pašvaldības lēma par konkrētu sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu savā teritorijā, tādā veidā sekmējot daudz lielāku šo personu patstāvīgumu un sekmīgāku iedzīvošanos sabiedrībā kopumā.

Rīgas plānošanas reģions īsteno reģiona pašvaldībās vērienīgo deinstitucionalizācijas projektu, kura mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, kā arī sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Līdz 2023.gadam pieci plānošanas reģioni Latvijā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) finanšu atbalstu īstenos Labklājības ministrijas uzsākto deinstitucionalizācijas procesu. Projektu Rīgas plānošanas reģionā virza un koordinē Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar tā teritorijā esošajā pašvaldībām. Alojas, Ādažu, Baldones, Babītes, Carnikavas, Engures, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Jaunpils, Jūrmalas, Kandavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Mālpils, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Stopiņu un Tukuma pašvaldības. Rīga ir vienīgā Rīgas plānošanas reģiona pašvaldība, kas nav noslēgusi sadarbības līgumu. Rīgas plānošanas reģionā projekts tiek īstenots ar devīzi “Sirdsdomas jaunai dzīvei”.

Rīgas plānošanas reģions īsteno ESF projektu Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”.

 

Rīgas plānošanas reģions
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  granulu katli