Pētījums pierāda VPVKAC klientu apmierinātību ar pieejamo pakalpojumu kvalitāti

Pētījumā par Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) klientu vajadzībām un informētību par pakalpojumu saņemšanas iespējām secināts, ka ļoti pozitīvi tiek vērtēta darbinieku attieksme un viņu profesionāli sniegtās konsultācijas*.

VPVKAC tīkls darbojas kā veiksmīgs vienas pieturas aģentūras principa nodrošinātājs. Tā galvenā pievienotā vērtība ir darbinieku attieksme, kompetents skaidrojums un ātra apkalpošana.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edmunds Beļskis e-pārvaldes jautājumos norāda: “Lai valsts un pašvaldību iestādes visus pakalpojumus nodrošinātu gan klātienē, gan elektroniski, jau iepriekšējos gados Latvijā esam uzsākuši pakāpenisku virzību šī mērķa sasniegšanai. Iedzīvotāju vērtējums rāda, ka iesāktā VPVKAC izveides politika ir īstenojusies veiksmīgi un līdzīgi turpinām strādāt arī 2018.gadā.

Pētījumā noskaidrots, ka klientu apmierinātība par saņemtajiem pakalpojumiem kopumā ir novērtēti ar vismaz 9,5 punktiem 10 punktu skalā. Klienti aktīvi izmanto pakalpojumu pieteikšanas un saņemšanas iespējas.

Pozitīvi tiek vērtēti klātienē sniegtie skaidrojumi, ātra apkalpošana, laba elektroniskās pieteikšanās pieredze un uzticēšanās VPVKAC darbiniekiem.

Tika noskaidrots, ka 58% VPVKAC klientu ir bijusi pieredze pieteikt kādu no valsts un pašvaldību iestāžu e-pakalpojumiem elektroniski. Visbiežāk tos nav mēģinājuši vīriešu un iedzīvotāji vecumā virs 55 gadiem, nestrādājošie, iedzīvotāji bez bērniem, krieviski runājoši un zemiem ienākumiem un, kas dzīvo vietās ar vairāk kā 17 000 iedzīvotājiem.

Iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 34 gadiem ir atzinuši, ka pieteiktu pakalpojumus elektroniski ātruma, plašākas informācijas pieejamības un ērtuma dēļ. Seniori virs 65 gadiem vēlētos labākas datorprasmes un tehnisko atbalstu.

*No 2017.gada oktobra līdz decembrim tika īstenots VPVKAC klientu apmierinātības pētījums projekta “Integrēts Publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings” ietvaros. Tas tiek finansēts no valsts budžeta apakšprogrammas 62.07.00 (ERAF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība”) projekta „Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (Nr.2.2.1.1/16/I/001 – „Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (PIKTAPS)) līdzekļiem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  Kafijas automātu remonts  granulu katli