DNB banka pirmā apstiprina renovācijas kredītu jaunas ALTUM programmas ietvaros

DNB banka apstiprinājusi pirmo renovācijas kredītu ar ALTUM atbalstu jaunajā energoefektivitātes uzlabošanas programmā, kas ne vien ļaus samazināt renovējamās ēkas siltumenerģijas patēriņu un izmaksas, bet arī sniegs būtisku ieguldījumu vides piesārņojuma samazinājumā. Māja, kurai piešķirts kredīts, ir pirmā Latvijā, kas saņēmusi šādu atbalstu, un DNB ir pirmā banka Latvijā, kas ēkas renovāciju finansējusi jaunās programmas ietvaros.

Renovējamā ēka ir piecstāvu dzīvojamā māja Liepājā, Vītolu ielā 27/33. Tās apsaimniekotājs ir SIA “Namu Serviss APSE”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir teju 297 tūkstoši eiro, no kuriem ALTUM ir piešķīris ES grantu (līdzekļus, kas nav jāatmaksā) 50 % apmērā. Attiecīgi summas otru daļu finansē DNB banka, izsniedzot to kā kredītu ar abpusēji izdevīgiem atmaksas nosacījumiem.

ALTUM granta programmā, kas energoefektivitātes izmaksas var segt no 36 % līdz pat 50 %, pieteikties var ar ēkām, kuru rēķini pēdējā gada laikā ir nomaksāti vismaz 90 % apmērā. Vienam dzīvokļa īpašniekam jāpieder ne vairāk kā 20 % no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita, un mājā esošo komerctelpu grupu platība nedrīkst pārsniegt 25 % no mājas kopējās platības. Projekta realizācijai ir arī jāpanāk dzīvokļu īpašnieku piekrišana - vismaz 2/3 no visiem dzīvokļu īpašumiem dzīvokļu īpašumos sadalītā mājā, kā arī projekta rezultātā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai ir jāpanāk pozitīvs ekonomiskais efekts.

“Mūsdienās lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju dzīvo pirms vairākiem gadu desmitiem būvētās daudzstāvu mājās, kuru tehniskais stāvoklis ir būtiski pasliktinājies. Liels skaits ēku ir avārijas stāvoklī, ziemā mājokļi ir vēsi un mitri un vasarās pārāk karsti, jo nav ventilācijas. Tas palielina apsaimniekošanas izdevumus, maksu par apkuri, iedzīvotājiem jāveido uzkrājumi remontiem,” skaidro Ingus Salmiņš, ALTUM Energoefektivitātes programmu departamenta vadītājs. “Jaunā ALTUM daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma ļauj šīs mājokļu problēmas risināt, palīdzot ilgtermiņā saudzēt iedzīvotāju maciņus. Turklāt līdz 50 % no energoefektivitātes darbu izmaksām iedzīvotāju vietā sedz ALTUM grants jeb dāvinājums. ALTUM programmas kopējais finansējums ir 166 miljoni eiro, un ar tās palīdzību visā Latvijā līdz 2022. gadam tiks atjaunotas vairāk nekā 1000 daudzdzīvokļu mājas. Kopumā redzam, ka dzīvokļu īpašnieki visā Latvijā kļūst arvien aktīvāki, piesakoties ALTUM grantiem. Šobrīd ir pieteikušās jau 142 mājas, lai izmantotu programmas piedāvātās iespējas.”

Nosacījumi DNB finansējuma saņemšanai attiecas uz ēkām, kam ir izvērtēta atrašanās vieta, dzīvokļu skaits mājā (tiem jābūt vismaz 10) un projekta rezultātā sasniegtās efektivitātes un saistību ietekme uz vidējo dzīvokļa īpašnieka rēķinu. Kā vienlīdz būtisks nosacījums tiek uzskatīts arī dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums par saistību uzņemšanos un dzīvokļu īpašnieku struktūru.

“Šis ir pirmais renovācijas kredīts jaunās programmas ietvaros, tādēļ esam lepni kļūt par tās atbalsta uzsācējiem. Jo īpaši laikā, kad būvniecības tirgus, kā arī būvmateriālu izmaksas piedzīvo pieaugošu tendenci. Salīdzinot tāmju izmaksas iepriekšējās programmas ietvaros un tagadējās, mēs redzam būtiskas atšķirības. Ja iepriekš energoefektivitātes projekta izmaksas šādai piecstāvu ēkai ar vidēji 50 dzīvokļu īpašumiem veidoja aptuveni 240 tūkstošus eiro, tad nu jau izmaksas ir būtiski palielinājušās,” vērtē Lauris Macijevskis, DNB bankas valdes loceklis un viceprezidents. “Turklāt renovācija DNB bankā ir viens no galvenajiem fokusiem, kurā ieguldām daudz darba tā attīstībai. Un, lai arī apsaimniekotājs un dzīvojamo māju pārstāvji programmu apgūst palēnām, pieļaujam, ka aktivitāte, jo īpaši sākot no nākamās sezonas, būs ne mazāka kā iepriekšējā programmā.”

Renovācija ļauj samazināt ēkas siltumenerģijas patēriņu par 40 – 70 %, kas nozīmē ne vien būtiski mazākus ikmēneša maksājumus, bet arī oglekļa dioksīda izmešu daudzumu samazināšanos par aptuveni 40 %, tādējādi samazinot arī vides piesārņojumu.

 

Lelde Sāre - Jansone
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

Mēbeļu izgatavošana