Ziņas | Latvija | Ekonomika, finanses


Vairākas būtiskas izmaiņas PVN piemērošanā

2019.gada 30. maijā ir pieņemti vairāki būtiski grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā. Daži no tiem stājas spēkā jau ar šī gada 1.jūliju, bet citi – ar 2020.gada 1.janvāri. Būtiskākie grozījumi attiecas uz apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības atcelšanu un ierobežošanu vairākām preču grupām un pakalpojumiem - būvizstrādājumiem, sadzīves tehnikai un elektrotehnikai, metālizstrādājumiem un ar to saistītiem pakalpojumiem.

Precizēta reversās PVN maksāšanas kārtības piemērošana konkrētiem darījumiem

Šā gada 1. jūlijā stāsies spēkā vairākas izmaiņas Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumā. Viena no tām paredz precizēt pērn ieviestās aprieztās jeb reversās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas kārtības piemērošanu darījumos ar metālizstrādājumiem, būvizstrādājumiem, sadzīves elektroniskajām iekārtām un sadzīves elektriskām aparatūrām.

Konkursa "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019" laureātus apbalvosim 20. jūnijā

2019. gada 20. jūnijā notiks konkursa "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019" noslēguma pasākums - laureātu apbalvošana. Jūnija sākumā konkursa žūrija klātienē apmeklēja 13 ēkas no šogad konkursam iesniegtajiem 27 pieteikumiem un iepazinās ar to sasniegtajiem energoefektivitātes rādītājiem.

Izstrādāts alternatīvs piedāvājums administratīvi teritoriālajai reformai

Lai novērstu tālāku sociālekonomisko sarukšanu un iedzīvotāju skaita mazināšanos, Latvijā ir jāveic daudz plašāka teritorijas attīstības pārvaldības reforma, tostarp nepieciešams izveidot apriņķus ar nodalītām autonomajām funkcijām un jāmaina iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) sadalījums. Šāds Latvijas zinātnieku izstrādāts priekšlikums izskanēja Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) organizētajā konferencē "Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumi".

Vienotais tirgus var būt Eiropas Savienības superspējas pamatā

Lai veicinātu Eiropas Savienības globālo konkurētspēju, kā arī novērstu iedzīvotāju neapmierinātību, galvenā uzmanība jāpievērš vienotā tirgus stiprināšanai, otrdien, 18.jūnijā, Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru augstākā līmeņa vadītāji vienojās tikšanās laikā Briselē, apspriežot Eiropas Savienības stratēģiju 2019.-2024.gadam, ko plānots apstiprināt šonedēļ plānotajā Eiropadomes sēdē Briselē.

Nemiro: Latvijā ir tikai 13 diennakts aptiekas, no kurām 7 ir Rīgā

Pirmdien, 17. jūnijā, noritēja trešā ekonomikas ministra Ralfa Nemiro veidotās darba grupas nacionālās farmācijas politikas ekonomisko aspektu izpētei sēde. Šajā sanāksmē ministrijas pārstāvji tikās ar pacientu organizācijām, lai gūtu pēc iespējas plašāku ieskatu pacientu saskatītajā problemātikā. Darba grupas mērķis ir izstrādāt priekšlikumus konkurences veicināšanai farmācijas tirgū un rast veidus, kā samazināt medikamentu cenas un sekmēt to pieejamību valstī.

Nemiro: Atviegloti nosacījumi aizdevumiem mazajiem un vidējiem uzņēmējiem

2019. gada 18. jūnija sēdē Ministru kabinets apstiprināja grozījumus noteikumiem par aizdevumiem sīko, mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju atbalstam, paplašinot saņēmēju loku, atbalstāmās nozares, investīciju aizdevumu nosacījumus, nodrošinājuma prasības, kā arī garantijas apjomu.

Parakstīs politisko ceļa karti Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu pievienošanai Eiropas tīklam

Šā gada 27. maijā stājās spēkā līgums par Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu pievienošanu kontinentālās Eiropas tīklam. Lai turpinātu virzību uz sinhronizācijas projekta pabeigšanu līdz 2025.gadam, Eiropas Komisija sadarbībā ar Baltijas valstīm un Poliju ir izstrādājusi ceļa karti par sinhronizācijas projekta turpmāko ieviešanas gaitu no politiskā skatu punkta. Ministru kabinets 2019. gada 18. jūnija sēdē apliecināja Latvijas apņemšanos turpināt sinhronizācijas projektu un deleģēja Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu parakstīt politisko ceļa karti Eiropadomes 2019.gada 20.-21. jūnija sanāksmes ietvaros kopā ar Eiropas Komisijas pārstāvi un Baltijas valstu un Polijas premjerministriem.

Olu ražotāji gandarīti par papildu līdzekļu piešķiršanu no Ukrainas ievesto olu produktu kontrolei uz robežas

Olu ražotāji pauž gandarījumu par Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD), Zemkopības ministrijas un Ministru kabineta operatīvo rīcību, piešķirot līdzekļus no Ukrainas ievesto olu un olu produktu kontrolei uz robežas. Latvijas Olu un putnu gaļas ražotāju asociācija ir pārliecināta, ka ar finansējumu 58 756 eiro apmērā, ko pārbaudēm piešķīra no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, būs iespējams veikt kvalitatīvas un savlaicīgas Ukrainas izcelsmes olu un olu produktu pārbaudes jau uz robežas, nepieļaujot ar salmonellu inficētu produktu nonākšanu iekšzemē un veikalu plauktos.

FM regulāri analizē un informē sabiedrību par nodokļu atvieglojumiem

Atsaucoties uz Valsts kontroles veikto revīziju par nodokļu atlaidēm, informējam, ka Finanšu ministrija (FM) kopš 2014. gada regulāri izstrādā un savā mājaslapā publicē ziņojumu par nodokļu atvieglojumiem. Tā mērķis ir veicināt sabiedrības labāku izpratni par nodokļu atvieglojumiem, to apmēru, mērķi un ietekmi uz budžeta ieņēmumiem.

Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  granulu katli