LTRK Prezidija locekļi tikās ar Latvijas Valsts prezidentu R.Vējoni, lai pārrunātu prioritāros uzdevumus topošajai valdī

Ceturtdien, 11.oktobrī, Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības Latvijas , Tirdzniecības un rūpniecības kameras Prezidija locekļi tikās ar Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni, lai pārrunātu prioritāros uzdevumus topošajai valdībai, lai attīstītu Latvijas ekonomiku un celtu iedzīvotāju labklājību.

LTRK Prezidija locekļi ar Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni pārrunāja galvenās problēmas uzņēmējdarbībā pašreiz, kas ir darbaspēka nepietiekamība un kvalifikācija, nepieciešamība veikt būtiskas reformas, tostarp izglītības, veselības, administratīvi teritoriālo un valsts pārvaldes, kā arī jāattīsta eksports, konkurētspēja un produktivitāte.

Tāpat uzņēmēji norādīja uz problēmu par normatīvo aktu pieņemšanas kārtību, kad deputāti virza nekvalitatīvus, pat Satversmei neatbilstošus likumprojektus, vai citkārt, pirms pēdējā trešā lasījuma deputāti iesniedz būtiskus uzņēmējdarbības vidi ietekmējošus grozījumus, neizdiskutējot jautājumus ar nozarēm.

Biedrības pārstāvji norādīja, ka uzņēmējdarbībā būtiski, lai valstī būtu stabilitāte, drošība un attīstība, tādēļ priekšvēlēšanu laikā vairāku partiju paustās ieceres, vērtējamas kritiski un rada bažas par turpmāko attīstību. “LTRK ir sagatavojis vīziju, ka Latvijai ir jābūt vietai, kur pulcējas talanti, bet to iespējams sasniegt tikai tad, ja tiek pieņemti valstiski būtiski lēmumi, kas ir izdiskutēti ar biedrību un tuvina mūs mērķim nevis sagrauj iepriekš paveikto,” saka LTRK prezidents Aigars Rostovskis.

LTRK Latvijas Valsts prezidentam Raimondam Vējonim arī dažādus biedrības sagatavotus dokumentus, tostarp ieceres, kam būtu jābūt iekļautam valdības deklarācijā, kā arī Padomes sagatavotās rekomendācijas politiskajām partijām (apvienībām), kā arī aicinājumu, ko parakstījušas sešas partijas no septiņām Saeimā iekļuvušajām. Šie dokumenti izstrādāti ar mērķi veicināt ekonomikas izaugsmi un labklājību, kā arī produktivitāti un eksporta attīstību

LTRK iecere paredz, ka nedaudz vairāk kā desmit gados jāsasniedz mērķis, ka Latvija ir gudra nācija, neatkarīgi no dažādiem faktoriem, lai atrastu labākos risinājumus un balstītu nākotni zināšanās. Par sasniedzamajiem galvenajiem mērķiem izvirzīti divi priekšnoteikumi, pirmkārt, nepieciešams apturēt iedzīvotāju skaita samazināšanos, otrkārt, jāsasniedz Latvijas dzīves līmenis TOP 10 Eiropas Savienībā.

Lai sasniegtu LTRK sagatavoto vīziju un mērķus nepieciešams noteikt arī četras pamatvērtības, kur pirmā ir Latvijas un latviešu valodas mūžīgu pastāvēšanu, otrā – mērķtiecīga zināšanu un prasmju pilnveidošana, trešā – turīgums jeb fokuss uz ilgtspējīgu Latvijas ekonomikas izaugsmi, bet ceturtā – mērķtiecīgs darbs pie demogrāfiskās krīzes pārvarēšanas. Par stratēģiskajiem mērķiem noteikts, jārada priekšnoteikumi, lai Latvija būtu kā magnēts un izaugsmes platforma, pirmkārt, zinošiem un izaugsmes iespēju alkstošiem cilvēkiem, otrkārt, eksportējošiem un produktīviem uzņēmumiem.

Tāpat aicinājumā deputātiem ietverti deviņi punkti par darāmajiem darbiem 13.Saeimas deputātiem, ietverot jautājumus par konkurētspējīgu nodokļu politiku, energoresursu izmaksu mazināšanu, darbaspēka pieejamības veicināšanu, pašvaldību motivāciju, publiskā sektora komercdarbību, godīgu konkurenci, valsts budžeta veidošanu, efektīvu publisko pārvaldi un LTRK iesaisti regulējumu izstrādē un lēmumu pieņemšanā. Vairāk informācijas varat atrast šeit: http://chamber.lv/lv/content/jaunumi/2442

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir politiski neitrāla uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Pēc biedru skaita LTRK ir lielākā uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies vairāk nekā 2400 individuāli biedri un vairāk nekā 60 uzņēmēju biedrības. LTRK individuālo biedru – uzņēmumu – apgrozījums 2016.gadā pārsniedza 13,6 miljardus eiro.

LTRK pārstāv savu biedru - uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, cīnoties par labāku biznesa vidi, kā sniedz praktisku atbalstu saviem biedriem, palīdzot celt uzņēmumu konkurētspēju, kā arī atrast jaunus sadarbības partnerus Latvijā un ārvalstīs.

LTRK ir pilntiesīga starptautiskā tirdzniecības un rūpniecības kameru tīklojuma - vairākus gadu simtus darbības pieredzi uzkrājušo un daudzu miljonu visas pasaules uzņēmēju apvienojošo Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) - biedre.

Biedrība ir viena no vecākajām Latvijas nevaldības organizācijām – LTRK ir uzņēmēju balss un atbalsts jau 80.gadu!

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  granulu katli