Zanda Kalniņa-Lukaševica: Latvijas īstenotie attīstības sadarbības projekti sniedz atbalstu Moldovas reformu procesam


Ārlietu ministrija
14. novembrī Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica atklāja konferenci "Latvijas atbalsts Moldovas integrācijai ES: īstermiņa un ilgtermiņa perspektīvas Latvijas un Moldovas sadarbībai". Konferencē tika analizēta līdzšinējā pieredze attīstības divpusējo sadarbības projektu īstenošanā, kā arī abu valstu turpmākās sadarbības iespējas.

Atklāšanas uzrunā Z. Kalniņa-Lukaševica atzīmēja Latvijas un Moldovas ciešo dialogu, kas ir nostiprinājies valsts iestāžu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju starpā. Attīstības sadarbības projekti tieši sekmē Moldovas reformu procesu un integrāciju ES.

Attīstības sadarbības jomā Moldova ir viena no Latvijas prioritārajām valstīm. Vairāk nekā desmit gadu laikā Latvijas īstenotie attīstības sadarbības projekti sniedz atbalstu Moldovas reformu procesam un sekmīgai valsts integrācijai Eiropas Savienībā, piemēram, lai ieviestu Brīvās tirdzniecības līgumu, atbalstītu valsts pārvaldes un tieslietu sistēmas reformas, ilgtspējīgu reģionālo plānošanu.

2016. gadā Moldova bija Latvijas palīdzības otra lielākā saņēmējvalsts – no Ārlietu ministrijas pārvaldībā esošā divpusējā attīstības sadarbības finansējuma 14% jeb 75 510 EUR tika ieguldīti Moldovā. Arī 2017. gadā tiek īstenoti vairāki divpusēji un reģionāli attīstības sadarbības projekti, kuros kopējais Latvijas Ārlietu ministrijas ieguldījums ir gandrīz 100 000 EUR.

Z. Kalniņa-Lukaševica uzsvēra: “Attīstības sadarbības jomā balstāmies uz principu, ka primāri jāņem vērā pašas Moldovas vajadzības. Vissvarīgākā ir Moldovas gatavība uzņemties atbildību par savu attīstību un nepieciešamo reformu īstenošanu. Turpināsim ieguldīt Moldovas spēju stiprināšanā, atbalstot konkrētu un praktisku iniciatīvu īstenošanu”.

“Latvija ir ieinteresēta turpināt uzsākto sadarbību un piedāvāt savu ekspertīzi arī jaunās, potenciāli perspektīvās jomās, piemēram, e-pārvalde. Latvijā ir viens no augstākajiem īpatsvariem ES to iedzīvotāju vidū, kas lieto e-pārvaldes pakalpojumus saziņai ar valsti. Lai arī mums pašiem ir daudz darāmā attīstot un paplašinot šīs sistēmas, starptautiskā salīdzinājumā noteikti esam vieni no līderiem un varam dalīties zināšanās un pieredzē,” vērtējot nākotnes sadarbības virzienus, sacīja parlamentārā sekretāre.

Konferenci organizē biedrība “Latvijas Lauku forums” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saistībā ar attīstības sadarbības projektu “Atbalsts nacionāla līmeņa sadarbības platformas izveidei un pasākumu īstenošanai Moldovas lauku un reģionu izaugsmei”, ko līdzfinansē Ārlietu ministrija.

Ārlietu ministrija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

virtuves mēbeles
apdrošināšana  octa  Innsbruck Airport Transfers  vannu restaurācija