Labklājības ministrijas dalība Ziemeļu ministru padomes Barbershop konferencē

12. oktobrī Kopenhāgenā Ziemeļu ministru padomes organizētajā konferencē par vīriešu lomu dzimumu līdztiesības veicināšanā piedalīsies un Latviju pārstāvēs labklājības ministra Jāņa Reira padomnieks Kārlis Eņģelis, kā arī Latvijas vēstnieks Dānijā Kaspars Ozoliņš un biedrības "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts" izpilddirektore Dace Helmane.

Konferences mērķis ir pārrunāt aktuālos jautājumus un iniciatīvas sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta iniciatīvām, kas veicina darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas, kā arī sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai uzņēmējdarbībā un darba tiesiskajās attiecībās.

Situāciju Latvijā raksturo Centrālās statistikas pārvaldes pētījuma "Sievietes un vīrieši Latvijā, 2016" dati. Tie liecina, ka 2016.gadā par ekonomiski aktīviem tika uzskatīti 72,2% vīrieši un 64,6% sieviešu. Secināts, ka sievietes izvēlas strādāt nepilnu darba laiku biežāk nekā vīrieši – 2016.gadā Latvijā nepilna laika darbā strādāja 11,7% nodarbināto sieviešu un 6,7% nodarbināto vīriešu. Lai arī atšķirība starp nepilnā darba laikā nodarbināto sieviešu un vīriešu īpatsvaru ir salīdzinoši neliela, būtiski ņemt vērā iemeslus, ar ko sievietes un vīrieši šādas nodarbinātības izvēli pamato. Proti, 2016.gadā 4,8% sieviešu norādīja, ka izvēlas strādāt nepilnu darba laiku, jo pārējā laikā pieskata savu bērnu, kamēr vīriešu izvēli strādāt nepilnu darbalaiku bērnu pieskatīšana tikpat kā neietekmēja. Tāpat 19,8% sieviešu norādīja, ka izvēlas strādāt nepilnu darba laiku citu personisku vai ģimenes apstākļu dēļ, savukārt vīrieši šādu iemeslu norādīja 13,4% gadījumu.

Vienlaikus jāatzīmē, ka arvien biežāk vīrieši izvēlas izmantot savas tiesības uz paternitātes atvaļinājumu: 2014.gadā paternitātes pabalstu saņēma vidēji 813 personas, 2015.gadā vidēji 885 personas, bet 2016.gadā vidēji 923 personas mēnesī. Tāpat būtiski pieaudzis arī vīriešu skaits vecāku pabalsta saņēmēju vidū: ja 2013.gadā no visiem vecāku pabalstu saņēmējiem vīrieši bija tikai 7%, tad 2016.gadā jau 20%.

Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana Latvijas politiskajā dienas kārtībā ir jau gandrīz 20 gadus. Latvija vienmēr ir uzsvērusi savu apņemšanos veicināt vidi, kurā sievietes un vīrieši var vienlīdz brīvi realizēt savas tiesības. Lai noskaidrotu, kādi pasākumi ir nepieciešami, aktīvākas vīriešu iesaistes mājas un ģimenes pienākumu veikšanā nodrošināšanai, ministrija Plāna sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2018.-2020.gadam ietvaros iecerējusi veikt padziļinātu līdzšinējās dzimumu līdztiesības politikas ietekmes uz vīriešiem izvērtēšanu, sniedzot konkrētus priekšlikumus politikas pilnveidošanai. Tāpat iecerēts popularizēt paternitātes atvaļinājuma un vecāku atvaļinājuma saņemšanas iespējas vīriešu vidū.

Labklājības ministrija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

Mēbeļu izgatavošana