Eiropas Dzimumu līdztiesības indeksā Latvija ieņem 17.vietu

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts šodien konferencē Briselē publisko Eiropas Dzimumu līdztiesības indeksu 2017. Indekss tiek aprēķināts, balstoties uz 2015.gada datiem par sešām dažādām jomām – zināšanas, nauda, darbs, vara, laiks, veselība. Latvija ar 57,9 punktiem, ierindojas 17. vietā starp Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm. Tas ir par 17 punktiem augstāks rādītājs nekā 2012.gadā. Latvija ir viena no četrām dalībvalstīm, kurā rādītāji ir uzlabojušies visās sešās indeksa jomās.

Lai arī dzimumu līdztiesības indekss ES kopumā ir paaugstinājies, tomēr kopumā progress visās dalībvalstīs ir salīdzinoši lēns. Ja 2012.gadā ES dzimumu līdztiesības indekss bija 65 punkti, tad 2015.gadā tas ir pieaudzis līdz 66.2 punktiem (100 nozīmē pilnīgu līdztiesību, bet 1 – nelīdztiesību).

Augstākie rādītāji Latvijai ir darba, laika izlietojuma un varas jomās (attiecīgi 10., 11. un 15. vieta), bet zemākie – veselības, naudas un zināšanu jomās (attiecīgi 26. un 28. vietas).

Ja laika jomā rādītāji ES kopumā ir pasliktinājušies, tad Latvijas rādītāji ir uzlabojušies. Latvija šajā jomā ierindojas 11. vietā ar 65,8 punktiem (2012. gadā – 60,8 punkti) Tāpat Latvijā, blakus Dānijai un Zviedrijai, laiks, ko sievietes un vīrieši velta mājsaimniecības un aprūpes pienākumu veikšanai, ir sadalīts vislīdztiesīgāk.

Naudas jeb ienākumu jomā tiek vērtēta sieviešu un vīriešu piekļuve finanšu un ekonomiskajiem resursiem, kā arī sieviešu un vīriešu nabadzības riska indekss. Latvijai šajā jomā rādītāji, īpaši nabadzības riskam pakļauto sieviešu skaits ir visaugstākais starp ES dalībvalstīm.

Veselība un zināšanas ir jomas, kurās nevienlīdzīgākā situācijā ir vīrieši. Lai arī kopumā izglītības pieejamība uzlabojas, Latvijā saglabājas izteikts dalījums sieviešu un vīriešu izglītības tematiskajās grupās un vīriešu īpatsvars ar augstāko izglītību vecuma grupā 30-34 gadi ir viszemākais starp ES dalībvalstīm. Veselības pašnovērtējuma, paredzamā mūža ilguma atšķirības, veselīgi nodzīvoto dzīves gadu atšķirības starp sievietēm un vīriešiem, kā arī veselības aprūpes un zobārstniecības pakalpojumu pieejamība, Latviju indeksā ierindo 26. vietā blakus Rumānijai un Bulgārijai.

Sekot līdzi Eiropas Dzimumu līdztiesības indeksa 2017 konferencei tiešsaistei iespējams šeit.

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) ir neatkarīga ES struktūrvienība, kas izveidota ar mērķi veicināt un stiprināt dzimumu līdztiesību, tostarp, nodrošināt integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai visās ES politikas jomās un valstu politikas attiecīgajās jomās, kā arī veicināt cīņu pret diskrimināciju dzimuma dēļ un palielināt ES pilsoņu izpratni par dzimumu līdztiesību. Institūts uzsāka savu darbību 2010. gadā, savukārt dzimumu līdztiesības indekss tiek publicēts reizi divos gados.

Labklājības ministrija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

Mēbeļu izgatavošana