Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

Ik gadu vairāk nekā 70 tūkstoši civillietu nonāk tiesā, un katra desmitā no tām ir saistīta ar bērnu tiesībām*. Nemainīgi sāpīgākais jautājums – aptuveni pieci tūkstoši lietu gadā – ir uzturlīdzekļu piedziņa. Turklāt, kā liecina pēdējo trīs gadu dati, palielinās izskatīto lietu skaits saistībā ar bērnu paternitāti, vecāku aizgādību, kā arī aizgādības un saskarsmes tiesību noteikšanu, ierobežošanu vai atcelšanu.

Lai iedrošinātu vecākus un sabiedrību vēl aktīvāk gādāt par bērnu interesēm, vairāk nekā 160 zvērināti advokāti no 13. līdz 17. martam Advokatūras dienās iedzīvotājiem visā Latvijā sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas, šogad īpašu uzmanību veltot bērnu tiesībām.

Ielūdzam uz Advokatūras dienu atklāšanu

pirmdien, 13. martā plkst. 13.00,

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes telpās

Elizabetes ielā 63-1

Pasākumā:

  • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece Ilona Kronberga iepazīstinās ar bērnu tiesību izaicinājumiem Latvijā;

  • Latvijas Zvērinātu advokātu padomes loceklis un zvērināts advokāts Raivo Sjademe skaidros situāciju ģimeņu tiesību jomā un juridiskā atbalsta iespējas;

  • Zvērināts advokāts Dāvis Volksons atklās TOP10 problēmas bērnu tiesībās;

  • Zvērināta advokāte Tatjana Rancāne informēs par Advokatūras dienu norisi un konsultāciju iespējām.

Lūdzam pieteikties līdz 13. marta plkst. 10.00, sazinoties ar Aneti Cērpi (29940406, anete.cerpe@ka.lv).

Advokatūras dienas Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija 2010. gadā iedibināja ar mērķi iedrošināt cilvēkus spert pirmo soli sasāpējušu jautājumu risināšanā, jo nereti pat vienkāršas lietas iedzīvotāji aizbildinājuma “nav steidzami” vai naudas trūkuma dēļ mēdz atlikt, līdz tās pārtop nopietnās problēmās. Konsultācijai var pieteikties, izmantojot www.advokatura.lv sadaļā “Bezmaksas juridiskā palīdzība – 13. līdz 17. marts” pieejamo zvērināto advokātu kontaktinformāciju.

* Tiesu administrācijas apkopotie Tiesu informācijas sistēmas dati

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija ir neatkarīga Latvijas zvērinātu advokātu profesionāla korporācija, kas apvieno visus Latvijā praktizējošos zvērinātus advokātus. Tā ir viena no senākajām profesionālajām organizācijām Latvijā. Kolēģija šogad atzīmē 96. darbības gadu, kopš brīža, kad 1921. gada 19. martā pirmo reizi tika sasaukta zvērinātu advokātu kopsapulce, kurā ievēlēja Latvijas Zvērinātu advokātu padomi un tās priekšsēdētāju Gustavu Zemgalu – vēlāko valsts prezidentu. Arī prezidenti Jānis Čakste un Alberts Kviesis ir bijuši zvērināti advokāti. Advokatūra ir tiesiskas valsts justīcijas neatņemama sastāvdaļa. Uzziņai:.

 

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas