Ziņas | Dienas notikumi


Valsts prezidents tiekas ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas rektoru

Valsts prezidents Raimonds Vējonis, turpinot tikšanos sēriju ar augstākās izglītības iestāžu vadītājiem, 16. martā Rīgas pilī uz sarunu par augstākās izglītības aktualitātēm aicināja Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) rektoru Jāni Žīdenu.

Par 16. marta pasākumiem

Otrā pasaules kara laikā un pēc tā Latvijas valsts piedzīvoja divu totalitāru režīmu – Padomju Savienības un nacistiskās Vācijas okupācijas. Izmantojot represijas un teroru, totalitārās nacistu un padomju varas piespiedu kārtā mobilizēja daudzus okupētās Latvijas iedzīvotājus vienas vai otras valsts bruņotajos spēkos.

Valsts prezidents apmeklē NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centru

"Ja reiz Latvijā atrodas starptautiskas nozīmes stratēģiskās komunikācijas izcilības centrs, mums jāizkopj stratēģiskās komunikācijas kompetences ikdienas darbā un jātiecas uz izcilību valsts komunikācijā ar iedzīvotājiem," 15. martā, tiekoties ar NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra vadītāju Jāni Sārtu, norādīja Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padome ar izglītības ministru pārrunās izglītības reformas reģionā

Šī gada 16. martā notiks Rīgas plānošanas reģiona (RPR) Attīstības padomes sēde, kurā piedalīsies reģiona pašvaldību politiskā vadība, lai lemtu par nozīmīgiem jautājumiem reģionā.

Valsts prezidents reģionālo augstskolu izaugsmi saskata studiju specializācijā un izcilībā

Valsts prezidents Raimonds Vējonis 13. martā, tiekoties ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) rektori Irinu Pilveri un Vidzemes Augstskolas (ViA) rektoru Gati Krūmiņu, uzsvēra reģionālo augstskolu nozīmi reģionu attīstībā un aicināja studējošajiem piedāvāt specializētu, konkurētspējīgu un darba tirgus vajadzībām atbilstošu augstāko izglītību.

Baltijas valstu un Polijas lauksaimniecības ministri vienojas par lauksaimnieku interešu kopīgu aizstāvību Briselē

Otrdien, 13. martā, Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Polijas lauksaimniecības ministri, tiekoties Zemkopības ministrijā Rīgā, parakstīja kopīgo deklarāciju par Eiropas Komisijai (EK) paziņojumu "Pārtikas un lauksaimniecības nākotne", kurā vienojās par kopīgu pozīciju sarunās ar EK par ES Kopējās lauksaimniecības politiku pēc 2020. gada, parakstot par to īpašu deklarāciju.

Zane Driņķe: Darba devēju iesaiste studiju procesā samazina bezdarbu

9. martā notiks Rīgas uzņēmēju Biznesa forums, kurā tiks skatīti vairāki būtiski jautājumi, tostarp būs ekspertu prezentācijas un paneļdiskusija par Latvijas uzņēmējdarbības attīstības iespējām, demogrāfiskās situācijas un izglītības ietekmi uz ekonomikas attīstību, darbaspēka pieejamību un vajadzībām. Nodarbinātības problēmas un izglītota darbaspēka trūkums nav tikai Latvijas problēma, ar to saskaras arī virkne valstu Eiropas Savienībā un ārpus tās. Lai arī cik aktīvi augstskolas negatavotu cilvēkus darba tirgum, rezultātā darba devēji tomēr izjūt darbinieku trūkumu, jo liela daļa aizbrauc uz ārvalstīm. Lai rastu šīs problēmas risinājumus, būtiski apzināties problēmas mērogus un saprast, ka Latvijā šajā situācijā nav viena.

ES Drošības fonda līdzekļi būs ieguvums Latvijas militārajai industrijai

Trešdien, 7. martā, Rīgas domē notika iesaistīto pušu dialogs "Eiropas Savienība investē mūsu drošībā", kuru organizēja Rīgas dome sadarbībā ar Eiropas Savienības Reģionu komiteju un Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju. Dialogā tika pārrunātas divas galvenās tēmas – kā Eiropas Savienība aizsargā tās iedzīvotājus un pastiprina drošību pie mūsu robežām un Eiropas Savienības piedāvātās finanšu iespējas, lai atbalstītu katras dalībvalsts militāro industriju.

Rēzeknē veiks Kinoloģijas centra paplašināšanu un modernizāciju

Otrdien, 6.martā, Ministru kabinets izdeva rīkojumu par Rēzeknes pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienību 3,51 ha platībā J.Tiņanova ielā 86, Rēzeknē pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā Iekšlietu ministrijas iestāžu un citu valsts institūciju kinoloģijas apmācību sistēmas izveidei.

Evika Siliņa: bērnu drošībai nepieciešama atbildīga institūciju sadarbība

Ceturtdien, 8. martā, plkst. 10.00 Iekšlietu ministrija rīko sanāksmi, kurā piedalīsies ar transporta nozari un tās uzraudzību saistīto iestāžu pārstāvji, lai rastu konkrētus risinājumus ar bērnu drošību saistītajos jautājumos.