J.Strīķes prasība par piemēroto disciplinārsodu (atbrīvošanu no amata) noraidīta

Administratīvā rajona tiesa šodien noraidīja Jutas Strīķes pieteikumu par dienesta tiesisko attiecību nodibināšanu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) 2016.gada 8.jūlija rīkojuma Nr.4-2/637 atcelšanu un mantisko zaudējumu atlīdzināšanu.

Disciplinārlietas izmeklēšanas komisija objektīvi un vispusīgi izvērtējot visus disciplinārlietā esošos faktus, apstākļus un tās rīcībā esošos pierādījumus, secināja, ka J.Strīķe bez attaisnojoša iemesla ilgstošā laika periodā nav atradusies savā darba vietā Rīgā, Brīvības ielā 104, k-2, tādējādi ilgstoši un sistemātiski pārkāpjot KNAB Darba kārtības noteikumu prasības.

Ievērojot to, ka J.Strīķe jau bija saukta pie disciplināratbildības par noteikto amata pienākumu nepildīšanu, piemērojot viņai disciplinārsodu – rājienu (minētajā civillietā Nr.C27161914 J.Strīķes prasība par disciplinārsoda atcelšanu tika noraidīta un 2015.gada 3.jūnija spriedums stājās spēkā 2015.gada 28.septembrī.), komisija secināja, ka J.Strīķes rīcība ir vērtējama kā prettiesiska un ar nodomu izdarīta darbība, apzinoties savas darbības prettiesisko raksturu, ņemot vērā apstākli, ka saskaņā ar Darba kārtības noteikumos norādīto amata pienākumu izpildei ir noteikta konkrēta vieta, laiks un dienu skaits, secinot, ka disciplinārpārkāpums ir izdarīts ar nodomu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, tika pieņemts lēmums J.Strīķei piemērot disciplinārsodu – atbrīvošanu no amata ar 2016.gada 8.jūliju.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas