Ziņas | Latvija | Darbs, karjera


Aptauja: Nākamajā gadā vairāk nekā 40% darba devēju ieplānojuši darbiniekiem algas pieaugumu

2018. gadā darba ņēmēji izjutīs pozitīvas pārmaiņas ne tikai darba piedāvājumu skaita ziņā, bet arī atalgojuma pieaugumā. Nākamajā gadā palielināt atalgojumu vismaz dažiem darbiniekiem ir ieplānojuši 41% darba devēju, liecina vadošā interneta personāla atlases uzņēmuma CV-Online Latvia veiktā aptauja.

Izsludināts konkurss uz Īres valdes locekļa amata vietu no īpašnieku (izīrētāju) vidus

Rīgas dome ir izsludinājusi konkursu uz vienu Rīgas pilsētas Īres valdes locekļa amata vietu no īpašnieku (izīrētāju) vidus. Pretendentiem jābūt augstākai juridiskai, ekonomiskai, tehniskai izglītībai vai pirmā līmeņa profesionālai augstākai izglītībai namu pārvaldnieka specialitātē. Tāpat no pretendentiem tiek prasītas zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē izīrēšanas, uzturēšanas un apsaimniekošanas jautājumus. Turklāt viņam jābūt dzīvojamās mājas īpašniekam (izīrētājam) Rīgas administratīvajā teritorijā.

Kā pieprasīt VSAA pabalstu, ja ir e-darbnespējas lapa

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka arī pēc 1.janvāra, kad ārstniecības personas uzsākušas obligātu E-veselības sistēmas lietošanu, ir nepieciešams iesniegums, lai pieprasītu VSAA slimības vai maternitātes pabalstu. VSAA informāciju par elektroniskajām darbnespējas lapām B var iegūt no E-veselības sistēmas tikai tad, kad ir saņemts  personas iesniegums pabalsta piešķiršanai.

NVA CV un vakanču portāls – darba devēju un darba meklētāju satikšanās vieta

2017. gada decembra beigās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datu bāzē bija 12 823 aktuālās brīvās darba vietas. Vakanču skaits palielinās praktiski visās nozarēs, bet vislielākais darbinieku pieprasījums novērojams būvniecībā, apstrādes rūpniecībā, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbībā. Decembrī desmit darba devēju vispieprasītākās profesijas bija kravas automobiļa vadītājs, betonētājs, pavārs, namdaris, būvnieks, palīgstrādnieks, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, programmētājs, apdares darbu strādnieks un ēku celtnieks.

Darba devējiem NVA piedāvā iespēju apmācīt vajadzīgos speciālistus

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskais mērķis "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam"

Tirgū pieejami pirmie reģistrētie hibrīda kases aparāti

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir reģistrējis pirmos divus hibrīda kases aparātus – "UVS HFB.V.7.1. TPPOS 1.0" un "UVS HFB.V7.1 FastFood 1". Par šīm iekārtām ir saņemts apliecinājums, ka tie atbilst normatīvajā regulējumā noteiktajām prasībām.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu vadīs Liene Cipule

Atklātā konkursā uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) direktora amatu uzvarējusi Liene Cipule, kura strādājusi dažādos ar veselības aprūpi saistītos amatos gan valsts pārvaldē, gan privātajā sektorā.

Svinīgi pasniegtas Gada balvas sociālajā nozarē

Ceturtdien, 21. decembrī, svinīgā ceremonijā tika pasniegtas "Gada balvas sociālajā nozarē 2017" galvaspilsētas labākajiem sociālās un veselības aprūpes nozares darbiniekiem. Konkurss "Gada balva sociālajā nozarē" notika ceturto reizi.

Brīvo darbvietu skaits palielinājies par 3,1 tūkstošiem jeb 21,8 %

2017. gada 3. ceturkšņa beigās Latvijā bija 17,3 tūkst. brīvo darbvietu un, salīdzinot ar 2016. gada 3. ceturksni, to skaits ir pieaudzis par 3,1 tūkst. jeb 21,8 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Sabiedriskajā sektorā bija 6,2 tūkst. brīvo darbvietu, privātajā – 11,1 tūkst. No visām Latvijā pieejamajām darbvietām 1,9 % bija brīvas, no tām sabiedriskajā sektorā – 2,1 %, bet privātajā sektorā – 1,8 %. Visaugstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija kvalificētu strādnieku pamatgrupā – 2,7 % un speciālistu pamatgrupā – 2,2 %.

Tirgotāju ikdienu drīzumā atvieglos jaunās paaudzes kases aparāti ar reālā laika funkcijām.

Līdz šim tirgotāji savus pienākumus veic ar podziņu kases aparātu palīdzību. Tomēr šiem kases aparātiem ir būtiski trūkumi, kas apgrūtina tirgotāju darba ikdienu. Piemēram, daudz manuālu darbību, bezskaidras naudas darījumos darbības dublējas, ierobežota funkcionalitāte, kases žurnāla pildīšana, kases aparāti darbojas atrauti no uzņēmuma uzskaites sistēmas, kā arī lēmumi netiek balstīti uz reālā laika datiem. Bez šiem būtiskajiem trūkumiem var minēt arī kases aparātu dārdzību - lētākais maksā ap 500 eiro.

Aktuālās ziņas