Eiropas Komisija nāk klajā ar Bioloģiskās daudzveidības un "No lauka līdz galdam" stratēģijām


Foto: Simon Rae
Šodien, 20. maijā, Eiropas Komisija paziņoja par nozīmīgiem jauninājumiem bioloģiskās daudzveidības, pārtikas un lauksaimniecības politikas virzienos, publicējot Bioloģiskās daudzveidības un "No lauka līdz galdam" stratēģijas. Šīs stratēģijas norāda uz ES politikas plānu nākamajiem 10 gadiem un ir daļa no Eiropas Zaļā kursa. COVID-19 ārkārtējās situācijas laikā cilvēka attiecības ar dabu ir nonākušas stingrā fokusā, kas padara šīs stratēģijas īpaši nozīmīgas.

Šodien publicētās ES Bioloģiskās daudzveidības un “No lauka līdz galdam” stratēģijas ir potenciālās “spēles noteikumu mainītājas” Eiropas dabas, pārtikas un lauksaimniecības politikās, kas pauž apņemšanos novērst galvenos bioloģiskās daudzveidības samazināšanās virzītājspēkus. Stratēģijās tiek aktualizēti dažādi būtiski gan jauni, gan sen nokavēti mērķi par tādām tēmām kā aizsargājamās teritorijas, dabas atjaunošana, bioloģiskā lauksaimniecība un lauksaimniecībā izmantojamo ķīmisko vielu samazināšana.

Eiropas Komisijas apņemšanās 2021. gadā nākt klajā ar saistošiem ES dabas atjaunošanas mērķiem ir viens no galvenajiem Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas sasniegumiem, jo pašreizējā stratēģijā noteiktais brīvprātīgās atjaunošanas mērķis netika sasniegts. Stratēģija nosaka 30% sauszemes un jūras aizsargājamo teritoriju nepieciešamību, no kurām trešdaļai nosaka stingru aizsardzības režīmu. Dabisko ekosistēmu atjaunošana uz sauszemes un jūrā ne tikai palīdzēs risināt bioloģiskās daudzveidības krīzi, bet arī sniedz kritisku pienesumu klimata pārmaiņu mazināšanā un pielāgošanās tām. WWF Eiropas Politikas birojs kopā ar citām Eiropas līmeņa NVO šīs stratēģijas izstrādē stingri iestājās un aizstāvēja dabas atjaunošanas mērķu ieviešanu.

"Eiropas Komisija ir parādījusi, ka tā ir gatava mācīties no esošās veselības krīzes, ierosinot darbības, kas mūsu toksiskās attiecības ar dabu var mainīt uz veselīgām," sacīja WWF Eiropas Politikas biroja direktore Estere Asina (Ester Asin). "Šai tālredzīgajai attieksmei ir jātiek nostiprinātai ES atveseļošanās plānā, kas tiks publicēts nākamnedēļ. Mēs aicinām 50% atveseļošanās plāna atvēlēt klimata un vides izdevumiem, lai uzbūvētu spēcīgāku un noturīgāku ekonomiku un sabiedrību."

WWF Eiropas Politikas birojs atzinīgi vērtē stratēģijā “No lauka līdz galdam”  izteikto priekšlikumu jaunam likumam 2021. gadā, lai novērstu ar globālo mežu izciršanu saistīto produktu nonākšanu ES tirgū. Diemžēl globālo mežu izciršanas pamatcēloņi, it īpaši intensīva gaļas un piena produktu ražošana un to pārmērīgs patēriņš, stratēģijā netiek atspoguļoti. Pasākumi, lai būtiski mainītu patērētāju paradumus un atbalstītu ekstensīvo lopkopību, stratēģijā ir nepietiekami un nekonkrēti. WWF, citas NVO un Eiropas Parlamenta deputāti bija aicinājuši stratēģijā izvirzīt krietni ambiciozākus mērķus.

Mērķi, kas ierosināti attiecībā uz bioloģisko lauksaimniecību, ainavu stāvokli un pesticīdiem, mēslojumu un antibiotikām, sniedz skaidru norādi, ka lauksaimniecībai ir jākļūst videi draudzīgākai un jāmazina tās lielā atkarība no lauksaimniecībā izmantojamām ķīmiskajām vielām. Lai nodrošinātu šo politisko mērķu savienojamību ar lauksaimniecības politiku ilgtermiņā, visievērojamākais stratēģijas “No lauka līdz galdam” paziņojums ir jauna prasība dalībvalstīm izvirzīt salīdzināmus mērķus, izstrādājot Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) stratēģiskos plānus. WWF Eiropas Politikas birojs aicina likumdevējus iekļaut šo jauno ES prasību KLP regulās, kas šobrīd tiek apspriestas.

Komisija šodien ir parādījusi reālu līderību. Tagad dalībvalstīm ir jāseko līdzi un jāatbalsta šīs stratēģijas, lai Eiropas Zaļais kurss būtu sava nosaukuma cienīgs un patiesi sasniegtu tā mērķus,” sacīja WWF Eiropas Politikas biroja Dabas resursu programmas vadītājs Andreass Baumūlers (Andreas Baumüller).

Laura Treimane
Pasaules Dabas Fonda komunikācijas vadītāja
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums