Ventspils atkritumu apsaimniekošanas poligonā "Pentuļi" atkritumi tiek apsaimniekoti mūsdienīgi, likumīgi un videi draud


SA poligona “Pentuļi”..foto;Ventspils.lv
Atsaucoties uz Latvijas Radio Ziņu dienesta korespondenta E. Kupča sagatavoto un http://www.lsm.lv publicēto nekorekto informāciju par situāciju atkritumu apsaimniekošanas poligonā "Pentuļi", Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" sniedz situācijas skaidrojumu.

Atsaucoties uz apgalvojumu, ka “Pentuļos”: “..haotiski krājas tūkstošiem tonnu nepārstrādātu vietējo un no ārzemēm ievesto atkritumu…”, informējam, ka no ārvalstīm ievestie pārstrādei paredzētie atkritumi atrodas teritorijā, kas iznomāta SIA “Vereco”, kuri arī ir atbildīgi par šo atkritumu apsaimniekošanu. Pēc pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” rīcībā esošās informācijas, nomnieks saimniecisko darbību veic saskaņā ar izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumiem, uzglabājot uzkrāto materiālu speciāli tam paredzētā laukumā, turklāt darbības atbilstību kontrolē Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā pārvalde. Atkritumi ievesti saskaņā ar izsniegtu atļauju un tie tiks pārstrādāti.

Pēc SIA “Vereco” sniegtās informācijas atkritumi no Anglijas atbilstoši saņemtajai atļaujai ir ievesti laika periodā no 2015. gada jūlija līdz 2016. gada janvārim, kopumā ievedot 12000 t. No ievestā apjoma neapstrādātas palikušas vēl nepilnas 6000 t. Pēc uzņēmēja sniegtās informācijas, uzkrājums tiks pārstrādāts līdz 2018. gada vidum. Kā jau iepriekš tika informēts, uzkrājums radies nestabilā pieprasījuma dēļ.

Lai gan SA poligona “Pentuļi” teritorija atrodas nomaļus no apdzīvotām vietām, ir norobežota un regulāri tiek uzkopta, savācot vēja iznēsātos atkritumus, tādejādi līdz minimumam samazinot atkritumu nonākšanu apkārtējā vidē, Atkritumi nav novietoti haotiski, bet gan uzglabāti atbilstoši vides prasībām, un daži saplīsuši iepakojumi nerada nekādu bīstamību videi.

Pārliecībai, ka poligona teritorijā veiktās darbības nerada kaitējumu apkārtējai videi, regulāri tiek veikts virszemes un gruntsūdeņu monitorings.

2004. gadā ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu Vārves pagastā ekspluatācijā tika nodots mūsdienīgs, videi drošs atkritumu poligons “Pentuļi” (Turpmāk – “Pentuļi”), kura galvenā funkcija ir videi un cilvēka veselībai saudzīgā veidā apglabāt ikdienā radušos atkritumus. Paaugstinoties prasībām pret atkritumu pārstrādi, otrreizēju izmantošanu un reģenerāciju, tika realizēti investīciju projekti esošās infrastruktūras pilnveidošanai un attīstīšanai.

Investīciju projektu realizācijas rezultātā “Pentuļos” tiek nodrošināts, ka tehnoloģiskā procesā laikā no nešķirotu sadzīves atkritumu masas atdala bioloģiski noārdāmos atkritumus, utilizējot biogāzi un saražojot kompostu, savukārt nešķiroto sadzīves atkritumu priekšapstrādes procesā radušos atkritumu sauso frakciju ļauj izmantot kā izejvielu no atkritumiem iegūta kurināmā (NAIK) ražošanā, tādejādi līdz minimumam samazinot poligonā apglabājamo atkritumu apjomu.

Jāuzsver, ka neskatoties uz straujo Dabas resursu nodokļu likmes pieaugumu no 9.96 EUR/t (2013. gadā) līdz 25 EUR/t (pašlaik), Ventspils pilsētā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saglabāta nemainīgi zema jau kopš 2013. gada, un turklāt ir viena no zemākajām, salīdzinot ar Latvijas lielākajām pilsētām. 

Lielā mērā tieši mērķtiecīgas un ekonomiski pamatotas investīcijas atkritumu apsaimniekošanas sistēmā ļauj videi draudzīgā un efektīvā veidā apsaimniekot atkritumus, kā arī ir devusi iespēju  nepaaugstināt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un ļāvusi kompensēt straujo valsts noteikto Dabas resursu  nodokļa pieaugumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” noraida plašsaziņas līdzekļos izskanējušos nepamatotos apgalvojumus un norāda, ka atkritumu apsaimniekošanas poligonā “Pentuļi” atkritumi tiek apsaimniekoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, efektīvā un videi draudzīgā veidā.

 

Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

Mēbeļu izgatavošana