Latvijas tehnoloģiju kopiena un uzņēmumi pievienojās Igaunijas iniciatīvai "Tech Green Pledge" ilgtspējīgas nākotnes...


public. foto
Latvijas tehnoloģiju kopiena un uzņēmumi pievienojās Igaunijas iniciatīvai "Tech Green Pledge" ilgtspējīgas nākotnes veidošanai

Šonedēļ deviņi Latvijas informācijas tehnoloģiju uzņēmumi "Digital Freedom Festival" iniciatīvas vadīti nolēma pievienoties Igaunijas iniciatīvai "Tech Green Pledge" - lai strādātu pie risinājumiem, kas samazinās biznesa procesu negatīvo ietekmi uz klimatu. Šo Latvijas un Igaunijas tehnoloģiju kompāniju gatavību otrdien, 24. septembrī, Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ģenerālajā asamblejā un klimata samitā Ņujorkā pieteica Latvijas Valsts prezidents Egils Levits un Igaunijas Valsts prezidente Kersti Kaljulaid.

Tehnoloģijas ir ieviesušas straujas pārmaiņas visos mūsu dzīves aspektos. To ietekmē pagājušajā gadsimtā milzīgā ātrumā ir attīstījušās ražošanas, lauksaimniecības un citas uzņēmējdarbības jomas. Savukārt vide un dabas resursi daudzviet ir cietuši un ir nepieciešams tehnoloģiju inovācijas virzīt ilgtspējīgas nākotnes attīstībai.

ANO Ģenerālajā asamblejā Latvijas Valsts prezidents Egils Levits uzsvēra Latvijas apņemšanos pildīt Parīzes klimata vienošanās mērķus, kā arī informēja, ka šobrīd tiek strādāts pie ambiciozas attīstības stratēģijas, kas paredz līdz minimumam samazināt oglekļa produkcijas apjomus. Šī plāna īstenošana ļaus Latvijai kļūt klimatam neitrālai līdz 2050. gadam. Šogad Latvijas valdība pieņēma Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030. gadam, nosakot konkrētus uzdevumus, kurus jāveic Latvijai.

Latvijas tehnoloģiju kopienas pārstāvji pievienojās iniciatīvai par ilgtspējīgu biznesa darbību

“Tech Green Pledge” ir iniciatīva, kuru pagajušajā nedēļā dibināja 33 igauņu tehnoloģiju uzņēmumi, parakstot to samitā “Tallinn Digital Summit”. Tehnoloģiju uzņēmumi radīja šo iniciatīvu, ņemot vērā globālo klimata un vides problēmu mērogu, un vēlas proaktīvi risināt klimata pārmaiņu problēmas. Detalizēti soļi pārmaiņu ieviešanai tiks izstrādāti darba grupās tuvāko mēnešu laikā.

Savā uzrunā ANO Ģenerālajā asamblejā, Valsts prezidents Egils Levits izteica gandarījumu par Latvijas informācijas tehnoloģiju uzņēmumu gatavību uzņemties Igaunijas iniciatīvas izaicinājumu.

Deviņi Latvijas tehnoloģiju uzņēmumi ir izteikuši atbalstu iniciatīvai un aicina arī citus uzņēmumus pievienoties. Iniciatīvu atbalsta - “CatchSmart”, DELFI, “Digital Freedom Festival”, “Draugiem Group”, “Klix”, “Mintos”, “Mobilly”, “Printify” un “Tilde”.

“Tech Green Pledge” idejas pamatā ir četri mērķi; ar inovācijām panākt būtisku ietekmi; rādīt pozitīvu piemēru, veicot darbības videi draudzīgā veidā; izsekot, izmērīt un dalīties ar savu sniegumu un sadarboties ar citiem uzņēmumiem, institūcijām un indivīdiem pozitīvu pārmaiņu radīšanā.

Lai mazinātu klimata pārmaiņas, pirmkārt, uzņēmumiem jādarbojas atbildīgi pret vidi. Otrkārt, jāievieš jaunas inovācijas, kas palīdzēs samazināt negatīvo ietekmi uz klimatu, treškārt - jāsadarbojas gan valstiskā, gan individuālā līmenī.

Daudzi uzņēmumi Latvijā jau iekļauj ilgtspējīgu biznesa vadību savos procesos, piemēram, atkritumu ierobežošanu ražošanas procesā un birojos, elektronikas pārstrādi, darbinieku motivēšanu doties uz darbu ar velosipēdu, enerģijas patēriņa samazināšanu Sistem as a Service darbināšanai un daudz ko citu. Tāpat uzņēmumi periodiski pārskata un atjauno savus korporatīvās sociālās atbildības mērķus.

Digital Freedom Festival un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi 2030. gadam

Ilgtspēja ir tehnoloģiju festivāla “Digital Freedom Festival” (notiks Rīgā, 14. – 15. novembrī) programmas veidošanas centrā.

“Mums ir jāizmanto viss mūsdienu tehnoloģiju potenciāls, risinot tādas globālas problēmas kā klimata izmaiņas, resursu pārmērīga izmantošana un nevienlīdzība. Tomēr tas prasa kopēju izpratni par “vainas spēļu” pārtraukšanu - šajā savstarpēji saistītajā pasaulē vienīgā atbilde ir visu iesaistīto pušu sadarbībā un sinerģijās. Lai sasniegtu pozitīvu iespaidu uz visiem planētas iedzīvotājiem, mums jāstrādā kopā”, saka tehnoloģiju festivāla “Digital Freedom Festival” līdzdibinātāja Dagnija Lejiņa.

Šogad “Digital Freedom Festival” organizatori izaicinās arī sevi, strādājot pie tā, lai festivāls kļūtu par bez atkritumu pasākumu. Atkritumi tiks mazināti gan mainot procesus, kas tos rada, gan pārliecinoties, ka tie tiek pārstrādi un izmantoti atkārtoti citā formā, gan mudinot sadarbības partnerus un apmeklētājus rīkoties tāpat. Tādējādi katram ir iespēja atbalstīt arī Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus 2030.

Klimata pārmaiņu novēršanā nav jautājuma “vai?”, bet “kad?”

“Digital Freedom Festival” aicina vēl uzņēmumus pievienoties “Tech Green Pledge”, aizpildot veidlapu: https://techgreenpledge.org/join-initiative. Papildu informācija par iniciatīvu: https://techgreenpledge.org.

Tehnoloģijas ir ieviesušas straujas pārmaiņas visos mūsu dzīves aspektos. To ietekmē pagājušajā gadsimtā milzīgā ātrumā ir attīstījušās ražošanas, lauksaimniecības un citas uzņēmējdarbības jomas. Savukārt vide un dabas resursi daudzviet ir cietuši un ir nepieciešams tehnoloģiju inovācijas virzīt ilgtspējīgas nākotnes attīstībai.

ANO Ģenerālajā asamblejā Latvijas Valsts prezidents Egils Levits uzsvēra Latvijas apņemšanos pildīt Parīzes klimata vienošanās mērķus, kā arī informēja, ka šobrīd tiek strādāts pie ambiciozas attīstības stratēģijas, kas paredz līdz minimumam samazināt oglekļa produkcijas apjomus. Šī plāna īstenošana ļaus Latvijai kļūt klimatam neitrālai līdz 2050. gadam. Šogad Latvijas valdība pieņēma Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030. gadam, nosakot konkrētus uzdevumus, kurus jāveic Latvijai.

Latvijas tehnoloģiju kopienas pārstāvji pievienojās iniciatīvai par ilgtspējīgu biznesa darbību

“Tech Green Pledge” ir iniciatīva, kuru pagajušajā nedēļā dibināja 33 igauņu tehnoloģiju uzņēmumi, parakstot to samitā “Tallinn Digital Summit”. Tehnoloģiju uzņēmumi radīja šo iniciatīvu, ņemot vērā globālo klimata un vides problēmu mērogu, un vēlas proaktīvi risināt klimata pārmaiņu problēmas. Detalizēti soļi pārmaiņu ieviešanai tiks izstrādāti darba grupās tuvāko mēnešu laikā.

Savā uzrunā ANO Ģenerālajā asamblejā, Valsts prezidents Egils Levits izteica gandarījumu par Latvijas informācijas tehnoloģiju uzņēmumu gatavību uzņemties Igaunijas iniciatīvas izaicinājumu.

Deviņi Latvijas tehnoloģiju uzņēmumi ir izteikuši atbalstu iniciatīvai un aicina arī citus uzņēmumus pievienoties. Iniciatīvu atbalsta - “CatchSmart”, DELFI, “Digital Freedom Festival”, “Draugiem Group”, “Klix”, “Mintos”, “Mobilly”, “Printify” un “Tilde”.

“Tech Green Pledge” idejas pamatā ir četri mērķi; ar inovācijām panākt būtisku ietekmi; rādīt pozitīvu piemēru, veicot darbības videi draudzīgā veidā; izsekot, izmērīt un dalīties ar savu sniegumu un sadarboties ar citiem uzņēmumiem, institūcijām un indivīdiem pozitīvu pārmaiņu radīšanā.

Lai mazinātu klimata pārmaiņas, pirmkārt, uzņēmumiem jādarbojas atbildīgi pret vidi. Otrkārt, jāievieš jaunas inovācijas, kas palīdzēs samazināt negatīvo ietekmi uz klimatu, treškārt - jāsadarbojas gan valstiskā, gan individuālā līmenī.

Daudzi uzņēmumi Latvijā jau iekļauj ilgtspējīgu biznesa vadību savos procesos, piemēram, atkritumu ierobežošanu ražošanas procesā un birojos, elektronikas pārstrādi, darbinieku motivēšanu doties uz darbu ar velosipēdu, enerģijas patēriņa samazināšanu Sistem as a Service darbināšanai un daudz ko citu. Tāpat uzņēmumi periodiski pārskata un atjauno savus korporatīvās sociālās atbildības mērķus.

Digital Freedom Festival un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi 2030. gadam

Ilgtspēja ir tehnoloģiju festivāla “Digital Freedom Festival” (notiks Rīgā, 14. – 15. novembrī) programmas veidošanas centrā.

“Mums ir jāizmanto viss mūsdienu tehnoloģiju potenciāls, risinot tādas globālas problēmas kā klimata izmaiņas, resursu pārmērīga izmantošana un nevienlīdzība. Tomēr tas prasa kopēju izpratni par “vainas spēļu” pārtraukšanu - šajā savstarpēji saistītajā pasaulē vienīgā atbilde ir visu iesaistīto pušu sadarbībā un sinerģijās. Lai sasniegtu pozitīvu iespaidu uz visiem planētas iedzīvotājiem, mums jāstrādā kopā”, saka tehnoloģiju festivāla “Digital Freedom Festival” līdzdibinātāja Dagnija Lejiņa.

Šogad “Digital Freedom Festival” organizatori izaicinās arī sevi, strādājot pie tā, lai festivāls kļūtu par bez atkritumu pasākumu. Atkritumi tiks mazināti gan mainot procesus, kas tos rada, gan pārliecinoties, ka tie tiek pārstrādi un izmantoti atkārtoti citā formā, gan mudinot sadarbības partnerus un apmeklētājus rīkoties tāpat. Tādējādi katram ir iespēja atbalstīt arī Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus 2030.

Klimata pārmaiņu novēršanā nav jautājuma “vai?”, bet “kad?”

“Digital Freedom Festival” aicina vēl uzņēmumus pievienoties “Tech Green Pledge”, aizpildot veidlapu: https://techgreenpledge.org/join-initiative. Papildu informācija par iniciatīvu: https://techgreenpledge.org.

Kristīne Tarvida
“Digital Freedom Festival” kopienas vadītāja
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums