Jauni noteikumi arī slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzībai un snieguma pārbaudei


foto;www.farming.lv
Valdība otrdien, 28. maijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par pārraudzību un snieguma pārbaudi slaucamām govīm un slaucamām kazām.

Saskaņā ar Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likumu termins “pārraudzība” (kas līdz šim ietvēra datu uzskaiti gan par dzīvnieku produktivitāti, gan eksterjeru, un ģenētiskās kvalitātes noteikšanu) vietā turpmāk tiks lietoti divi termini:

1) “pārraudzība” ietvers tikai lauksaimniecības dzīvnieku produktivitātes datu uzskaiti, un pārraudzības mērķis - ar iegūto datu palīdzību uzlabot menedžmentu ganāmpulkos, kas orientēti uz produkcijas iegūšanu,

2) “snieguma pārbaude”, kad iegūti dažādi kvalitatīvi un kvantitatīvi dati (dati par dzīvnieku produktivitāti, eksterjeru u.c.) lauksaimniecības dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanai, ar kuriem tiek īstenotas audzēšanas programmā noteiktie mērķi un uzdevumi. Tātad ciltsdarbā iesaistītajos ganāmpulkos veic snieguma pārbaudi.

Pārraudzība ganāmpulka īpašniekiem ir nepieciešama ganāmpulka menedžmentam, savukārt bez snieguma pārbaudes nav iespējama šķirnes dzīvnieku audzēšanas programmas īstenošana, jo snieguma pārbaude ļauj ganāmpulkos izlasīt labākos vaislas dzīvniekus šķirnes uzlabošanai. Lai veiktu snieguma pārbaudi, saimniecībai ir jāvienojas ar atzītu biedrību par audzēšanas programmas īstenošanu.

Atbilstoši prasībām noteikumu projektā ietvertas pārraudzības datu iegūšanas metodes, kas norāda, vai pārraudzības datus iegūst persona, kurai ir sertifikāts pārraudzības veikšanai, vai persona, kurai ir apliecība pārraudzības veikšanai, vai to dara abas minētās personas.

Saskaņā ar Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likumu pārraudzības un snieguma pārbaudes sastāvdaļa ir arī virspārraudzība - to veic Lauksaimniecības datu (LDC) centrs, bet eksterjera vērtēšanas un izcelsmes datu virspārraudzību – šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrība. Gan pārraudzības datu, gan eksterjera vērtēšanas datu virspārraudzības rezultātus izvērtē LDC izveidota komisija.

Pārraudzības un snieguma pārbaudes datus reģistrē LDC ciltsdarba, snieguma pārbaudes un pārraudzības informācijas datubāzē, un LDC katru gadu sagatavo pārraudzības un snieguma pārbaudes datu kopsavilkumu par iepriekšējo pārraudzības un snieguma pārbaudes gadu un ievieto to savā tīmekļvietnē.

Jaunie noteikumi nosaka arī, kādas veidlapas un par kādiem dzīvnieku produktivitātes un eksterjera rādītājiem speciālistiem ir jāaizpilda un noteiktos termiņos jānosūta atbildīgajām iestādēm vai organizācijām.

Noteikumi “Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Jaunie noteikumi aizstās Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumus Nr. 13 “Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība”.

Zemkopības ministrija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums