Žurnāla "Jurista Vārds" studentu konkursa uzvarētāju vidū – RTA absolvente Olīvija Tuvi


public. foto
"Kad ierados uz apbalvošanas pasākumu, vēl nezināju par konkursa rezultātiem. Atskanot mana darba nosaukumam kā 1. vietas ieguvējam, biju ļoti pārsteigta, jo negaidīju šādu rezultātu. Atmiņā no apbalvošanas pasākuma joprojām palicis apmulsums un izbrīns," atceras jauniete.

Olīvija atklāj, ka civiltiesības viņai bijušas tuvas jau no 1. kursa, savukārt 3. kursā ieinteresēja tiesību socioloģija, kas arī tika apgūta studiju laikā. „Tāpēc arī bakalaura darbu vēlējos rakstīt, attīstot iepriekšējos gados rakstītajos studiju darbos apskatītos tematus, kas tika aprobēti arī divās RTA starptautiskajās studentu un docētāju zinātniski praktiskajās konferencēs „Indivīds. Sabiedrība. Valsts”,” viņa stāsta. „Darba temats „Sociālā stratifikācija ārstniecības tiesiskajās attiecībās” ir aktuāls, jo sociālā stratifikācija ir sastopama visās tiesiskajās attiecībās, tā tiek veikta pēc dažādiem kritērijiem un paņēmieniem. Neskatoties uz starptautiskajos un nacionālajos tiesību aktos ietverto visu cilvēku līdztiesību un nostiprinātajām tiesībām uz veselības aizsardzību, personas joprojām tiek stratificētas pēc dažādiem kritērijiem, tādā veidā ietekmējot ārstniecības tiesiskās attiecības, kur nepieciešami konkrēti stratifikācijas kritēriji, ņemot vērā, ka tiek skarta veselība kā personas nemantiskais labums.”

„Jāteic, ka šis darbs ir mans, zinātniskās vadītājas un manas ģimenes, kas vienmēr mani atbalsta, kopdarbs. Īpaši jāatzīmē manas zinātniskās vadītājas asoc. prof., Dr. iur. Līgas Mazures nopelns darba tapšanā, jo tieši viņa iedrošināja pētīt sociālo stratifikāciju ārstniecības tiesiskajās attiecībās kā aktuālu, maz izpētītu tematu Latvijā. Tā radās starpdisciplinārs pētījums, kur apvienotas medicīnas tiesības kā civiltiesību apakšnozare un tiesību socioloģija kā tiesību teorijas sastāvdaļa. Jāatzīst, ka bija bail uzsākt darba rakstīšanu, jo iepriekš nebiju apguvusi studiju kursu „Medicīnas tiesības” un šaubījos par savām spējām sniegt pietiekami kvalitatīvu personisko ieguldījumu, analīzi un idejas risinājumu izstrādei, taču zinātniskā vadītāja mani iedrošināja un atbalstīja. Vēlos izteikt lielu pateicību Līgai Mazurei par ilggadējo sadarbību, ieguldīto darbu un laiku, palīdzot bakalaura darba tapšanā, kā arī iedrošinājumu piedalīties žurnāla „Jurista Vārds” 14. pētniecisko darbu konkursā!” saka RTA absolvente.

Olīvija atklāj, ka šo četru RTA studiju gadu laikā ir apguvusi plašu studiju kursu klāstu, un viss, ko iemācījusies, ir bijis noderīgs un vienlīdz svarīgs, tādēļ RTA tiesību virziena mācībspēkiem jauniete saka paldies par sniegtajām zināšanām. Arī citiem RTA studiju virziena „Tiesību zinātne” studentiem Olīvija iesaka piedalīties žurnāla „Jurista Vārds” pētniecisko darbu konkursā, jo dalība tajā sniedz vērtīgu pieredzi un ļauj apzināties savas stiprās un vājās puses, liek aizdomāties, kas savā darbā vēl būtu jāpilnveido.

 

Inga Kaļva-Miņina,

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciāliste

 

Foto no žurnāla „Jurista Vārds” arhīva (B. Koļesņikova foto)

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Arhīvs

marts 2020
P O T C P S Sv
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
3031     

Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbumi