1. jūlijs – Rēzeknē vienīgās valsts dibinātās augtākās izglītības iestādes dzimšanas diena


public. foto
Šodien, 1. jūlijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija svin 26 dibināšanas gadadienu. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (no 1993. līdz 2016. gadam – Rēzeknes Augstskola) Latvijā ir 6. lielākā valsts dibinātā augstskola. Starptautiskā augstskolu salīdzināšanas rīka U-multirangs vērtējumā šogad RTA starp Latvijas augstskolām ierindojās 2. vietā.

Akadēmijā strādā zinoši, augsti kvalificēti mācībspēki, no kuriem vairāk kā 60% ir ar doktora zinātnisko grādu. Rēzeknes pilsētas ielas ir piepildītas ar jauneklīgu garu, jo uz šejieni mēro ceļu studētgribētāji no visas Latvijas un dažādām Eiropas valstīm.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā var apgūt daudzas profesijas: jurists, jurista palīgs, finansists, ekonomists, grāmatvedis, iestādes vadītājs, mehatronikas inženieris, inženieris-programmētājs, pārtikas produktu pārstrādes speciālists, loģistikas speciālists, izstrādājumu, apģērbu projektētājs, būvdarbu vadītājs, mašīnbūves speciālists, programmētājs vai datorsistēmu un datortīklu administrators, vides inženieris, sistēmanalītiķis, elektroniskās komercijas speciālists, karjeras konsultants, sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, tulkotājs, dizainers, interjera dizainers, kā arī dažādu jomu skolotājus – speciālais, sociālais pedagogs, svešvalodas (angļu/vācu), latviešu valodas, vēstures, pamatizglītības skolotājs.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija kopumā piedāvā 49 studiju programmas pilna un nepilna laiks studijām visos līmeņos – pamatstudijās, maģistra un doktora līmenī. Trijās fakultātēs – Ekonomikas un pārvaldības, Izglītības, valodu un dizaina, un Inženieru fakultātē studē pāri par 1750 studentiem no Latvijas un ārvalstīm. Akadēmijai ir viens no labākajiem tehniskajiem nodrošinājumiem, studentiem ir iespēja veikt laboratorijas darbus modernās laboratorijās ar augstas klases aprīkojumu, darboties izvēlētajā zinātņu jomā, piedalīties konkursos Latvijā un ārzemēs. Studenti regulāri izmanto ERASMUS+ programmas iespējas, dodoties studēt ārpus Latvijas, kā arī iziet praksi vadošajos pasaules uzņēmumos.
RTA studentiem ir plašs ārpusstudiju aktivitāšu klāsts – iespēja dziedāt jautajā korī „Sonitum”, dejot deju kolektīvā „Dziga”, spēlēt teātrī „ķerRA”, kā arī piedalīties sportiskajās aktivitātēs. Akadēmija nodrošina dzīvošanas iespējas dienesta viesnīcā, kā arī stipendijas labākajiem un aktīvākajiem studentiem.

Akadēmijas spēks ir saliedēts kolektīvs, iniciatīvām bagāti studenti un uzticami sadarbības partneri kā Latvijā, tā arī ārpus tās robežām.

 

Lolita Kivleniece-Kuzņecova,

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

 


 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums