Valsts valodas lietojums Rīgas pašvaldības bērnudārzos palielinās

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja ceturtdien, 22. augustā, uzklausīja Izglītības, kultūras un sporta departamenta sniegto informāciju par valsts valodas lietojumu Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un diskutēja par veicamajiem pasākumiem.

Saskaņā ar departamenta sniegto informāciju no šā gada 1. septembra stāsies spēkā Ministru kabineta „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”. Tie paredz, ka mazākumtautību pirmsskolās visā pirmsskolas izglītības posmā bērna sagatavošana pamatizglītības ieguvei, notiek sekmējot etniskās kultūras un latviešu valodas apguvi integrētā mācību procesā, izmantojot bilingvālo pieeju, ko atbilstoši bērna attīstībai īsteno pedagogi, speciālisti un citi izglītības iestādes darbinieki. Bērniem no piecu gadu vecuma rotaļnodarbībā galvenais saziņas līdzeklis būs latviešu valoda, izņemot mērķtiecīgi organizētas aktivitātes mazākumtautības valodas un etniskās kultūras apguvei.

Lai nodrošinātu Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un sagatavotos izglītības satura izmaiņām, sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru 2018./2019. mācību gadā tika organizēti latviešu valodas prasmju pilnveides kursi pedagogiem profesionālo vajadzību nostiprināšanai. Vienlaikus tika piedāvāti arī citi atbalsta pasākumi.

Rīgas pašvaldības iestādes īsteno mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu saskaņā ar Izglītības likumā noteiktajām vecāku tiesībām brīvi izvēlēties, kādā izglītības iestādē un izglītības programmā viņi vēlas nodrošināt savam bērnam pirmo izglītības pakāpi.

Pēc departamenta sniegtās informācija 2019./2020. mācību gadā Rīgas pašvaldībā pirmsskolas izglītības pakalpojums tiks nodrošināts 146 pašvaldības padotībā esošās pirmsskolas izglītības iestādēs, tajā skaitā 76 iestāde īsteno izglītības programmu (-as) latviešu valodā, 40 iestādes gan latviešu, gan mazākumtautību (krievu) valodā un 38 iestādes īsteno izglītības programmu (-as) mazākumtautību (krievu) valodā. Pirmsskolas izglītības pakalpojums tiek nodrošināts arī 17 skolās (6 tas ir valsts valodā, 9 mazākumtautību, un divās skolās ir abas programmas) un vienā interešu izglītības iestādē (pirmsskolas izglītības programma valsts valodā).

Analizējot pirmsskolas reģistrēto pieteikumu rindas statistikas datus, departaments ir secinājis, ka bērnu likumiskie pārstāvji savus mazuļus biežāk piesaka pirmsskolas izglītības iestādēs ar latviešu mācību valodu, tādēļ pieprasījums tajās ir lielāks kā mazākumtautību plūsmā.

Pamatojoties uz šo tendenci, pēdējos gados ir palielināts grupu skaits ar latviešu mācību valodu. 2018./2019. mācību gadā bija 794 pirmsskolas grupas, kuras īstenoja izglītības programmu valsts valodā, bet mazākumtautību valodās 564 grupas. 2019./2020. mācību gadā tiks papildus atvērtas 6 grupas ar latviešu mācību valodu, proporcionāli samazinot mazākumtautību grupas.

Departaments plāno arī turpmāk palielināt to grupu skaitu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu valsts valodā. Attīstot pirmsskolas izglītības iestāžu tīklu un dibinot pirmsskolas izglītības iestādes, tiks noteikts, ka pirmsskolas izglītības programmas jāīsteno valsts valodā.

Savukārt bērnudārzi, kuri līdz šim īstenoja tikai mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu, tiek aicināti saņemt licenci pirmsskolas izglītības programmai valsts valodā. Tiks organizēti arī pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku profesionālās kompetences pilnveides pasākumi, akcentējot latviešu valodas prasmju līmeņa paaugstināšanas iespējas, un saglabāts latviešu valodas skolotāju amata vienību skaits mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmā.

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Arhīvs

oktobris 2020
P O T C P S Sv
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 3031

Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums