Izsludināts konkurss uz AS "Latvenergo" padomes locekļu amatiem

Ekonomikas ministrija kā AS "Latvenergo" valsts kapitāla daļu turētāja izsludinājusi konkursu uz Latvenergo 5 padomes locekļu amatiem, tostarp vismaz 3 neatkarīgajiem.

Kandidātus aicinām iesniegt konkursa pieteikuma dokumentus līdz šā gada 30. augustam. Latvenergo padomes locekļu kandidātu atlasei un novērtēšanai ir piesaistīta personāla atlases kompānija - SIA “Human Source”.

Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro norāda: “Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem energoapgādes pakalpojumu sniedzējiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu.”

“Lai jaunā padome nodrošinātu koncerna ilgtermiņa attīstību, stratēģisko vadību, finanšu un risku uzraudzību, kā arī veicinātu koncerna vērtības ilgtermiņa pieaugumu un darbības efektivitāti, Latvenergo padomes sastāvam jābūt sabalansētam, kur padomes locekļiem kopā ir nepieciešamās kompetences, iemaņas un pieredze uzņēmumu stratēģiju izstrādē un īstenošanā, finanšu vadībā un uzraudzībā, risku pārvaldībā, iekšējā audita jautājumos, korporatīvajā pārvaldībā, izpratne par Latvenergo koncerna darbības jomām, tostarp zināšanas enerģētikas jomā, svešvalodu zināšanas, laba reputācija un nepieciešamā pieredze vadošajos amatos,” turpina ministrs, skaidrojot pretendentiem izvirzītās prasības un kompetences.

Ar Latvenergo padomes locekļa amata kandidātiem izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām, kompetencēm un neatkarīgā padomes locekļa amatam papildus piemērojamām prasībām var iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē publicētajā konkursa sludinājumā un papildu dokumentos.

Kandidātu atlases procesa nodrošināšanai un kandidātu novērtēšanai Ekonomikas ministrija ir izveidojusi nominācijas komisiju, kurā iekļauti valsts kapitāla daļu turētāja izvirzītie pārstāvji, valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas (Pārresoru koordinācijas centra) izvirzītais pārstāvis, neatkarīgi eksperti, kā arī neatkarīgs novērotājs ar padomdevēja tiesībām, lai nodrošinātu atbilstības novērtēšanas procesa caurskatāmību.

Nominācijas komisijas vadītājs ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Ēriks Eglītis,  nominācijas komisijas vadītāja vietnieks –Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis Normunds Bergs, komisijas locekļi - Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dzintars Kauliņš, Pārresoru koordinācijas centra pārstāve Sarmīte Ozola un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Mobilais Telefons” padomes priekšsēdētāja vietnieks, pārstāvis ar nozīmīgu korporatīvās pārvaldības pieredzi Anrī Leimanis. Nominācijas komisijas novērotāji ar padomdevēja tiesībām ir Latvijas arodbiedrības “Enerģija” pārstāvis Aivars Āboliņš un biedrības “Sabiedrība par atklātību - Delna” pārstāvis Jānis Veide.

Kandidātu atlase notiks vairākās kārtās. Kandidāti, kas tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, tiks aicināti piecu darba dienu laikā iesniegt redzējumu prezentācijas formā par Latvenergo galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu Latvenergo svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Latvenergo padomes locekļu amata kandidātu atlases process tiek organizēts, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā (31.pantā) un  Ministru kabineta noteikumos Nr.686 “Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome” noteikto kārtību.

Kā zināms, Latvenergo ir liela valsts kapitālsabiedrība, kurā visas balsstiesīgās akcijas pieder valstij un kapitāla daļu turētāja ir Ekonomikas ministrija (100%). Latvenergo kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs.

Saskaņā ar Latvenergo statūtiem Latvenergo padomes sastāvā ir pieci padomes locekļi. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteikto padome ir kapitālsabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā un pārrauga valdes darbību. Padomes uzdevumi galvenokārt ir noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un kapitālsabiedrības statūtos.  

AS “Latvenergo” vispārējais stratēģiskais mērķis - ilgtspējīgi, atbildīgi un ekonomiski pamatoti nodrošināt preces un pakalpojumus enerģētikas sektorā, kas ir svarīgi tautsaimniecības konkurētspējai un izaugsmei, kā arī efektīvi pārvaldīt valsts attīstībai un drošībai stratēģiski nozīmīgus resursus un infrastruktūru, sekmējot energoapgādes drošuma paaugstināšanu.

 

 

Ekonomikas ministrija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Arhīvs

oktobris 2020
P O T C P S Sv
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 3031

Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums