LLPA: lielajās pilsētās paveikts apjomīgs darbs, lai pasargātu iedzīvotājus no inficēšanās ar "Covid-19"

Pieaugot inficēšanās gadījumu skaitam ar koronavīrusu "Covid-19", Latvijas lielās pilsētas ir paveikušas apjomīgu darbu, lai maksimāli ierobežotu vīrusa izplatību to teritorijās. Piesardzības pasākumi ieviesti izglītības, sociālās aprūpes un pašvaldību medicīnas iestādēs, sabiedriskajā transportā un citviet. Tā liecina Latvijas lielo pilsētu asociācijas (LLPA) apkopotā informācija.

Lai pasargātu klientus no iespējamās inficēšanās, tiek ieviesta karantīna sociālā atbalsta iestādēs, būtiski ierobežojot apmeklētāju vizītes. Pārtraukta arī pasākumu organizēšana ar viesu piedalīšanos. Piemēram, karantīna ir spēkā visos trīs Rīgas pašvaldības sociālās aprūpes centros, krīzes centros un īslaicīgās uzturēšanās mītnē. Pašvaldībās uz laiku ir pārtraukta visa veida dienas centru darbība. Rīgā darbu turpina četras zupas virtuves un sešas siltā ēdiena izsniegšanas vietas, ievērojot visas higiēnas un drošības prasības. Ievērojot pastiprinātus piesardzības pasākums, pašvaldības turpina nodrošināt sociālo palīdzību un pakalpojumus mājās – mājas aprūpi, invalīdu asistentu, ģimenes asistentu, atbalsta personu, atbalsta ģimenes pakalpojumus u.c. Nepieciešamības gadījumā tos iespējams nodrošināt lielākam cilvēku skaitam. Piemēram, Valmierā plānots sadarbojies ar lielākajām nevalstiskajām organizācijām (Valmieras novada fonds, biedrība “Kristīgais žēlsirdības centrs”, Latvijas Samariešu apvienība, Latvijas Sarkanā Krusta Valmieras nodaļa, biedrība “Sev, tev un ģimenei” u. c.). Tāpat Valmieras pašvaldība ir aicinājusi iedzīvotājus pieteikties, ja viņi nespēj nodrošināt pamatvajadzības, kā arī informēt par zināmajiem līdzcilvēkiem, kam tāda vajadzība varētu rasties.

Lai ierobežotu pacientu un personāla inficēšanos, drošības pasākumi ir ieviesti arī pašvaldību ārstniecības iestādēs, tostarp iekārtotas atsevišķas telpas pacientu izolācijai. Tiek nodrošināti individuālie aizsardzības līdzekļi un dezinfekcijas līdzekļi. Darbiniekiem ir iegādāti specializētie individuālās aizsardzības līdzekļi. Īpaši pasākumi noteikti Rīgas Dzemdību namā, tostarp ir uzsākta vīrusu un bakteriālā filtra aprobācija. Liepājas Reģionālajā slimnīcā noteikta karantīna,  pacientu apmeklēšana ir aizliegta. Rīgā ir apzināts papildu personāla saraksts, kurus varētu iesaistīt pacientu aprūpē kritiskā situācijā.

Visās Latvijas lielajās pilsētās augstākajās un profesionālajās izglītības iestādēs mācības klātienē ir pārtrauktas, iespēju robežās tās notiek attālināti. Noslēdzoties skolēnu brīvlaikam, arī skolās mācības notiek attālināti. Iepriekš plānotie 12. klašu centralizētie eksāmeni svešvalodās pārcelti uz 12.–15. maiju. Tāpat ir pārtraukta visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu norise, tostarp treniņi, sacensības un mēģinājumi.

Vairumā Latvijas lielo pilsētu ir būtiski ierobežota pirmsskolas izglītības iestāžu darbība. Daudzviet bērnudārzos un aukļu dienestā ir tikai dežūrgrupas, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu to vecāku bērnu pieskatīšanu, kuriem nav citu iespēju. Darbu turpina pirmsskolas izglītības iestādes Jūrmalā. Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav bijusi ārvalstīs, nav bijusi kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām. Atsevišķās pilsētās ir plānots mainīt pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizāciju. Piemēram, Liepājā tagad būs atvērti četri bāzes bērnudārzi. Savukārt privātās pirmsskolas izglītības iestādes darbību turpina atbilstoši pašas iestādes noteiktajai kārtībai.

Šobrīd vairums lielo pilsētu pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās ir būtiski ierobežota apmeklētāju apkalpošana klātienē. Lielākoties darbs notiek attālināti, sazinoties telefoniski vai elektroniski.

Uzmanība tiek pievērsta arī sabiedriskajam transportam. Tajā tiek veikta dezinfekcija un tīrīšana, pēc iespējas biežāk tiek vēdināti gan transportlīdzekļi, gan sabiedriskās koplietošanas telpas. Piemēram, Rēzeknē vadītājiem uzdots dezinficēt sēdekļus un rokturus katra maršruta noslēgumā. Autobusu vadītāju aizsardzībai izsniegti cimdi un maskas. Daugavpils dome pasažieru plūsmas mazināšanas nolūkā atcēlusi atvieglojumus braukšanai sabiedriskajā transportā.

Par LLPA

Lai pasargātu klientus no iespējamās inficēšanās, tiek ieviesta karantīna sociālā atbalsta iestādēs, būtiski ierobežojot apmeklētāju vizītes. Pārtraukta arī pasākumu organizēšana ar viesu piedalīšanos. Piemēram, karantīna ir spēkā visos trīs Rīgas pašvaldības sociālās aprūpes centros, krīzes centros un īslaicīgās uzturēšanās mītnē. Pašvaldībās uz laiku ir pārtraukta visa veida dienas centru darbība. Rīgā darbu turpina četras zupas virtuves un sešas siltā ēdiena izsniegšanas vietas, ievērojot visas higiēnas un drošības prasības. Ievērojot pastiprinātus piesardzības pasākums, pašvaldības turpina nodrošināt sociālo palīdzību un pakalpojumus mājās – mājas aprūpi, invalīdu asistentu, ģimenes asistentu, atbalsta personu, atbalsta ģimenes pakalpojumus u.c. Nepieciešamības gadījumā tos iespējams nodrošināt lielākam cilvēku skaitam. Piemēram, Valmierā plānots sadarbojies ar lielākajām nevalstiskajām organizācijām (Valmieras novada fonds, biedrība “Kristīgais žēlsirdības centrs”, Latvijas Samariešu apvienība, Latvijas Sarkanā Krusta Valmieras nodaļa, biedrība “Sev, tev un ģimenei” u. c.). Tāpat Valmieras pašvaldība ir aicinājusi iedzīvotājus pieteikties, ja viņi nespēj nodrošināt pamatvajadzības, kā arī informēt par zināmajiem līdzcilvēkiem, kam tāda vajadzība varētu rasties.

Lai ierobežotu pacientu un personāla inficēšanos, drošības pasākumi ir ieviesti arī pašvaldību ārstniecības iestādēs, tostarp iekārtotas atsevišķas telpas pacientu izolācijai. Tiek nodrošināti individuālie aizsardzības līdzekļi un dezinfekcijas līdzekļi. Darbiniekiem ir iegādāti specializētie individuālās aizsardzības līdzekļi. Īpaši pasākumi noteikti Rīgas Dzemdību namā, tostarp ir uzsākta vīrusu un bakteriālā filtra aprobācija. Liepājas Reģionālajā slimnīcā noteikta karantīna,  pacientu apmeklēšana ir aizliegta. Rīgā ir apzināts papildu personāla saraksts, kurus varētu iesaistīt pacientu aprūpē kritiskā situācijā.

Visās Latvijas lielajās pilsētās augstākajās un profesionālajās izglītības iestādēs mācības klātienē ir pārtrauktas, iespēju robežās tās notiek attālināti. Noslēdzoties skolēnu brīvlaikam, arī skolās mācības notiek attālināti. Iepriekš plānotie 12. klašu centralizētie eksāmeni svešvalodās pārcelti uz 12.–15. maiju. Tāpat ir pārtraukta visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu norise, tostarp treniņi, sacensības un mēģinājumi.

Vairumā Latvijas lielo pilsētu ir būtiski ierobežota pirmsskolas izglītības iestāžu darbība. Daudzviet bērnudārzos un aukļu dienestā ir tikai dežūrgrupas, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu to vecāku bērnu pieskatīšanu, kuriem nav citu iespēju. Darbu turpina pirmsskolas izglītības iestādes Jūrmalā. Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav bijusi ārvalstīs, nav bijusi kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām. Atsevišķās pilsētās ir plānots mainīt pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizāciju. Piemēram, Liepājā tagad būs atvērti četri bāzes bērnudārzi. Savukārt privātās pirmsskolas izglītības iestādes darbību turpina atbilstoši pašas iestādes noteiktajai kārtībai.

Šobrīd vairums lielo pilsētu pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās ir būtiski ierobežota apmeklētāju apkalpošana klātienē. Lielākoties darbs notiek attālināti, sazinoties telefoniski vai elektroniski.

Uzmanība tiek pievērsta arī sabiedriskajam transportam. Tajā tiek veikta dezinfekcija un tīrīšana, pēc iespējas biežāk tiek vēdināti gan transportlīdzekļi, gan sabiedriskās koplietošanas telpas. Piemēram, Rēzeknē vadītājiem uzdots dezinficēt sēdekļus un rokturus katra maršruta noslēgumā. Autobusu vadītāju aizsardzībai izsniegti cimdi un maskas. Daugavpils dome pasažieru plūsmas mazināšanas nolūkā atcēlusi atvieglojumus braukšanai sabiedriskajā transportā.

 

Par LLPA

Latvijas Lielo pilsētu asociācija dibināta 2001. gada 23. augustā, lai veidotu ciešāku sadarbību ekonomiskajā, saimnieciskajā un kultūras jomā starp Latvijas Republikas lielo pilsētu pašvaldībām. LLPA biedri ir 9 lielākās Latvijas pilsētas – Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Ventspils, Valmiera un Jēkabpils.

dibināta 2001. gada 23. augustā, lai veidotu ciešāku sadarbību ekonomiskajā, saimnieciskajā un kultūras jomā starp Latvijas Republikas lielo pilsētu pašvaldībām. LLPA biedri ir 9 lielākās Latvijas pilsētas – Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Ventspils, Valmiera un Jēkabpils.

Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Arhīvs

oktobris 2020
P O T C P S Sv
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums