N.Ušakovs: VARAM ministra Jura Pūces rīcība tiesiskā valstī ir nepieņemama


Foto: Renārs Koris
Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs ir nosūtījis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) atbildes vēstuli (skat. pielikumu), kurā atspēkots visos punktos minētais par iespējamiem domes priekšsēdētāja pieļautajiem likumu pārkāpumiem.

N.Ušakovs: “Mēs dzīvojam tiesiskā valstī, taču par to neliecina VARAM ministra rīcība. Lielākā daļa no pārmetumiem skar periodu 2013.-2017.gads, lai gan līdzšinējais sasaukums strādā no 2017.gada 3.jūnija un to kā pārbaudes periodu savā vēstulē min arī pats ministrs. Ir mazākais dīvaini, ka ministrs gatavo atstādināšanas rīkojumu, pamatojoties uz formāliem pārmetumiem un kļūdainu normatīvo aktu traktējumu, tajā pašā laikā izveidojot Administratīvi teritoriālās reformas konsultatīvo padomi, kuras sastāvā iekļauta kriminālnoziegumos apsūdzēta amatpersona. Jurim Pūcem vajadzētu vairāk kontrolēt savus darbiniekus, kuri sagatavo nekvalitatīvus dokumentus, jo tas ir daudz grūtāks uzdevums nekā uzturēt ģimeni no azartspēļu biznesa naudas.”

N.Ušakovs savā atbildes vēstulē secīgi norāda:

1. Rīgas domes priekšsēdētājs nevar izsniegt “Ernst&Young Baltic” auditoru ziņojumus, kas nav viņa rīcībā, vai dokumentus, kas satur komercnoslēpumu, nepārkāpjot normatīvajos aktos noteiktās prasības. VARAM un Rīgas domes deputātiem netika liegts ar informāciju iepazīties uz vietas kapitālsabiedrībā.

2. Saskaņā ar Rīgas domes saistošiem noteikumiem “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu” ir noteikts ieguldījums uzņēmuma “Rīgas satiksme” pašu kapitālā 18 432 000 eiro apmērā, kura mērķis ir zaudējumu samazināšana nevis pamatkapitāla palielināšana. SIA “Rīgas satiksme” maksātspēja pie ieņēmumu apjoma, kur 70% ieņēmumu veido pašvaldības dotācija un 10% valsts budžeta dotācija, nav bijusi apdraudēta. Valsts kase savā 2017. gada 21.septembra vēstulē secinājusi, ka uzņēmums nav kvalificējams kā grūtībās nonākusi kapitālsabiedrība un kvalificējas kā kapitālsabiedrība, kura var pretendēt uz valsts aizdevumu.

3. Valsts kontroles ziņojumā, uz ko pamatojas VARAM, nav norādīts, ka netiek nodalīta grāmatvedības uzskaite saistībā ar autostāvvietām un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu. Nevienā no dokumentiem nav minēts, ka autostāvvietu ieņēmumu izlietojums nebūtu uzskaitīts, būtu pazuduši naudas līdzekļi vai tamlīdzīgi. Apgalvojot, ka “Rīgas satiksme” nenodrošina caurskatāmu grāmatvedības uzskaiti un, ka uzņēmuma kapitāla daļu turētāja pārstāvis nav nodrošinājis Deleģēšanas līguma izpildi, nav pamatoti.

4. Likumdošanā ietvertais regulējums noteic statūtos vai dalībnieku sapulces lēmumos nosakāmo summu, nevis dalībnieku sapulces lēmumos nosakāmo kārtību. Attiecīgi darījuma summu varēja noteikt statūtos vai dalībnieku sapulces lēmumos. Dalībnieku sapulce šādu lēmumu ir pieņēmusi, līdz ar to VARAM secinājums ir nepamatots. Vienlaicīgi VARAM varētu sniegt pamatojumu, kas ministrijas ieskatā ir “veikt kontroli pēc būtības par konkrēta darījuma slēgšanu,” kā arī sniegt skaidrojumu, kā būtu nosakāmi dalībnieku sapulcē skaņojamo darījumu, kas iekļauti budžeta investīciju plānos, veidi, lai nodrošinātu netraucētu kapitālsabiedrības pamatdarbību.

5. Šajā pieprasījuma punktā ministrija, apgalvojot , ka tā nevar gūt pārliecību par revidenta ievēlēšanas procedūras ievērošanu SIA “Rīgas satiksme” un, ka tās kapitāla daļu turētāja pārstāvis nav lēmis patstāvīgi par revidenta iecelšanu uzņēmumā, nav norādījusi nevienu normatīvo aktu, kas ir ticis pārkāpts, jo kā redzams no iepriekšminētā, lēmums par revidenta iecelšanu ir pieņemts SIA “Rīgas satiksme” dalībnieku sapulcē atbilstoši likuma prasībām. Savukārt uzklausīt valdes rekomendācijas par to, kurš varētu tikt apstiprināts par sabiedrības revidentu, neaizliedz neviens normatīvais akts.

6.un 7. punktā  ministrija analizē 2013. gada 6. novembrī un 2016. gada 10. oktobrī pieņemtus SIA “Rīgas satiksme” dalībnieku sapulces lēmumus.  Rīgas domes Īpašuma departamenta rakstiska atzinuma neesamība nav neviena normatīvā akta pārkāpums, jo tam ir tikai rekomendējošs raksturs. Papildus departaments ir iepazinies ar izskatāmiem jautājumiem un sapulcē sniedzis savu pozitīvo viedokli.

8. Ministrija pati nevērtē lietas apstākļus, neveic papildus pārbaudi attiecībā uz SIA “ Autotransporta direkcija” iesniegto vēstuli “Par veikto pārbaudi Rīgas domē”. Rezultātā no ministrijas puses nav minēts neviens konkrēts pārkāpums un normatīvais akts, kas no Pašvaldības puses ir ticis pārkāpts. Lasāmas tādas vispārējas frāzes, kā, piemēram – “nav gūta viennozīmīga pārliecība par līdzekļu izmantošanu,” u.c.

9. Ministrija norāda, ka domes sēžu sasaukšana nakts laikā neliecina par labo praksi un labas pārvaldības principa ievērošanu, taču tas nav likuma pārkāpums. Ministrijai tika skaidroti apstākļi, kāpēc, tikai un vienīgi tehnisku iemeslu dēļ, 2017. gada jūlijā un augustā ir tikušas sasauktas Rīgas domes ārkārtas sēdes un, ka deputātiem šī iemesla dēļ nav bijusi liegta iespēja iepazīties ar lēmumprojektiem un tiem pievienotajiem pamatojošiem dokumentiem, jo jautājumi pirms tam izskatīti nozares komiteju sēdēs. Tomēr Rīgas domes sniegtie paskaidrojumi pēc būtības nav vērtēti.

10. Pārmetumi, ka deputātiem nav tikusi sniegta pietiekama informācija pirms Rīgas domes sēdēs izskatāmajiem lēmumprojektiem un atsauce uz domes sēdes protokolu, no kura izriet, ka opozīcijas deputātiem netiek sniegta informācija par budžeta izlietotajiem līdzekļiem un pamatojumi dotāciju piešķiršanai ir nepatiesi un ministrijai par to atkārtoti sniegts skaidrojums un pierādījumi.

11. Pašvaldība nav pārkāpusi normatīvo aktu prasības daudzbērnu ģimeņu reģistrācijas procesā un to apliecina arī ministrijas rīcība, neizmantojot savas likumā “Par pašvaldībām” noteiktās tiesības un neatceļot Rīgas domes 2017. gada 23.maija lēmumu “Par Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistru.”

12. Šobrīd Rīgas pašvaldības teritorijā sadzīves atkritumu izvešanu un apsaimniekošanu veic četri atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi, kuri savu pakalpojumu sniegšanā un darbībā ievēro visas Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos minētās prasības. Par valstij saistošo no Eiropas Savienības tiesību aktiem izrietošo mērķu sasniegšanu ir atbildīga nevis kāda pašvaldība vai visas pašvaldības kopumā, bet gan VARAM kā vadošā valsts pārvaldes iestāde vides aizsardzības jomā.

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Arhīvs

septembris 2019
P O T C P S Sv
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19202122
23242526272829
30      

Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  granulu katli